Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tranh chấp và Kiện Tụng

Thuế - Tranh chấp và Kiện Tụng

Bộ phận Khiếu nại và Tranh tụng về Thuế thường xuyên quan hệ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và các vụ kiện về thuế, và chúng tôi đã tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp khác nhau về thuế tại tòa án Việt Nam. Kinh nghiệm sâu rộng về quản lý, chính sách và thủ tục về thuế đã cho chúng tôi một sự hiểu biết quý giá về quan điểm của nhà nước và tòa án trong từng vụ kiện.

Việc đại diện cho việc tranh tụng về thuế của chúng tôi liên quan đến một loạt các vấn đề về thuế trong nước thuộc các lĩnh vực thuế thu nhập, thuế gián thu, thuế thu nhập cá nhân, cũng như trong lĩnh vực miễn thuế. Chúng tôi thường được yêu cầu vận dụng các điều khoản phức tạp trong luật thuế cho những sự kiện phát sinh từ các lĩnh vực chuyên sâu cao độ như chuyển giá, đánh giá doanh nghiệp, tài chính công ty, kế toán tài chính và kế toán quản trị. Khi chuẩn bị cho các vụ kiện, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các luật sư nội bộ của khách hàng cũng như các nhà tư vấn chuyên môn đặc thu và có tính học thuật.

Chúng tôi làm việc theo phong cách phối hợp hoàn toàn với luật sư nội bộ và các nhà quản lý/giám đốc của khách hàng, và tự hào về việc thông hiểu và đạt được mục tiêu của khách hàng trong các tranh chấp về thuế. Ngoài việc đại diện cho khách hàng trong tranh tụng về thuế, chúng tôi còn thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các thủ tục về thuế, chẳng hạn như yêu cầu báo cáo và trình bày, việc tránh hay giảm bớt bị phạt về thuế, các ưu đãi, việc thi hành theo trát của tòa án, và trình bày tư liệu nội bộ. Chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng bị vướng vào các cuộc điều tra hình sự về thuế để tư vấn tại cơ quan, tại cấp quản lý cao cấp.