Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tranh tụng về việc làm

Lao Động và Việc Làm - Tranh tụng về việc làm

Khi khách hàng của chúng tôi bị những người lao động hiện tại hay trước đây khởi kiện hoặc ngược lại nếu khách hàng muốn khởi kiện họ, chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng để mang lại kết quả hiệu quả. Trong những vụ tranh tụng lớn, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý hồ sơ và kiểm soát tổng thể vụ kiện. Đối với những vụ kiện nhỏ hơn, kho dữ liệu có thể truy cập rất nhanh của chúng tôi sẽ nâng cao tối đa khả năng xử lý các vụ việc một cách hiệu quả.

Với định hướng chất lượng xuất sắc, chúng tôi cố gắng:

  • Tư vấn và điều tra các khiếu kiện về lao động;
  • Tham gia tranh tụng cho những vụ kiện phức tạp;
  • Soạn thảo kế hoạch về chương trình ưu đãi và đại diện cho khách hàng trong việc xem xét lại ý kiến pháp lý, rà soát việc quản lý doanh nghiệp;
  • Khởi tố và bào chữa tại các cơ quan địa phương giải quyết tranh chấp lao động và tại các tòa án liên quan đến người lao động; và
  • Điều tra và phúc đáp thư đe dọa khởi kiện khách hàng theo pháp luật Việt Nam.