Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chúng tôi hoạt động trên cơ sở liên tục, dài hạn như một cố vấn pháp lý cho nhiều khách hàng về những vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp của họ. Chúng tôi cung cấp những hỗ trợ pháp lý hàng ngày trong các hoạt động của khách hàng và cập nhật những nội dung mới về pháp luật liên quan tới lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề của khách hàng.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng tuân thủ những nghĩa vụ về thuế, ngoại hối, lao động, môi trường và hải quan. Chúng tôi tự hào về cách tiếp cận công việc một cách thực tiễn, mang tính giải quyết vấn đề. Đối với nhiều khách hàng, chúng tôi không chỉ đơn thuần là những luật sư mà còn là những thành viên có giá trị trong đội ngũ của họ. Những luật sư của chúng tôi thường được mời làm việc với tư cách giám đốc hoặc thư ký công ty cho những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.