Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

5 Nguyên Tắc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Luật Dân Sự 2015

nguyen-tac-boi-thuong-thiet-hai-theo-luat-dan-su-2015

5 Nguyên Tắc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Luật Dân Sự 2015

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015 bao gồm 05 nguyên tắc cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015 đó là thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Luật dân sự 2015 cho phép các bên đương sự tự thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường nhưng sự thỏa thuận không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Thứ hai, người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trên cơ sở nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015, có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng thực tế của mình. Nguyên tắc này được hiểu là để giảm mức bồi thường thiệt hại thì người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải chứng minh thỏa mãn được hai yếu tố: (1) không có lỗi hoặc có lỗi vô ý; và (2) thiệt hại quá lớn so với khả năng thực tế.

Thứ ba, khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế, theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015,thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với thực tế có thể là do có sự thay đổi về tình hình kinh tế, xã hội hoặc sự biến động về giá cả.

Có thể bạn quan tâm: Các quy định và cách giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm

Các Quy Định Và Cách Giải Quyết Bồi Thường Danh Dự, Nhân Phẩm

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015 thứ tư đó là khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Người gây thiệt hại chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.

Cuối cùng, theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015, bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Trên đây là nội dung khái quát về nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về bồi thường thiệt hại tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
5 Nguyên Tắc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Luật Dân Sự 2015
Article Name
5 Nguyên Tắc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Luật Dân Sự 2015
Description
Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015 bao gồm 05 nguyên tắc cụ thể như sau: Thứ nhất, nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự 2015 đó
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo