Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng đa dạng và không ngừng phát triển trong tất cả các lĩnh vực, do vậy, việc xảy ra tranh chấp kinh doanh thương mại là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Các tranh chấp kinh doanh thương mại càng ngày càng phức tạp, phong phú do nhiều lý do kinh doanh thương mại khác nhau. Do đó, doanh nghiệp trong tranh chấp cần có đơn vị tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại chuyên sâu để hỗ trợ, nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chính vì thế, thông qua bài viết này Phước và Các Cộng Sự sẽ giúp doanh nghiệp phân loại và hiểu rõ quy trình tiêu chuẩn  trong tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại để lựa chọn đơn vị tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại phù hợp khi xảy ra tranh chấp.

 1. Phân loại tranh chấp kinh doanh thương mại, xác định nhu cầu tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Việc tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thông thường sẽ xoay quanh các loại tranh chấp kinh doanh thương mại sau đây:

Commercial business dispute resolution consultancy will include the following commercial business disputes in normal:

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại trong tranh chấp về mua bán hàng hóa;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại trong tranh chấp về cung ứng dịch vụ; thuê, cho thuê, thuê mua;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại trong tranh chấp về phân phối; ký gửi; đại diện, đại lý;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại trong tranh chấp về xây dựng, tư vấn kỹ thuật; sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại trong tranh chấp về vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường thủy nội địa…,
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại trong tranh chấp về đầu tư tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò, khai thác; hợp đồng tín dụng…
 1. Quy trình tiêu chuẩn trong tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của đơn vị tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại chuyên nghiệp như sau:
 • Bước 1: Đề nghị khách hàng cung cấp tình tiết, sự kiện, tài liệu có liên quan qua việc trao đổi email hoặc trao đổi trực tiếp với khách hàng;
 • Bước 2: Rà soát lại các thông tin và hồ sơ được cung cấp;
 • Bước 3: Tra cứu các luật và quy định pháp luật có liên quan để phục vụ cho việc tư vấn pháp lý/ý kiến pháp lý;
 • Bước 4: Phác thảo, hoàn thiện bản thảo thư tư vấn pháp lý/ý kiến pháp lý và gửi thư tư vấn để khách hàng có ý kiến và bổ sung (nếu có);
 • Bước 5: Xem xét các ý kiến và bổ sung (nếu có) đối với bản thảo thư tư vấn pháp lý/ý kiến pháp lý và sửa đổi và/hoặc bổ sung cũng như hoàn thiện thư tư vấn pháp lý/ý kiến pháp lý;
 • Bước 6: Gửi bản hoàn tất về thư tư vấn pháp lý/ý kiến pháp lý cho khách hàng lưu trữ và có các hành động phù hợp tiếp theo và
 • Bước 7: Hỗ trợ khách hàng khởi kiện hoặc tham gia vụ kiện nếu được yêu cầu.

Nếu gặp khó khăn về vấn đề liên quan đến tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Article Name
Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Description
doanh nghiệp trong tranh chấp cần có đơn vị tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại chuyên sâu để hỗ trợ, nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chính vì thế, thông qua bài viết này Phước và Các Cộng Sự
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo