Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tổng Hợp Bộ Luật Hàng Hải 2005 và 2015

tong-hop-luat-hang-hai-2005-2015

Tổng Hợp Bộ Luật Hàng Hải 2005 và 2015

Bộ luật Hàng hải 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Bộ luật Hàng hải 2015 có đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Sau đây, là bảng tổng hợp Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015.

  1. Bộ luật Hàng hải 2005

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2005 và Chủ tịch nước công bố theo lệnh số 13/2005/L-CTN ngày 27/6/2005 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân và ngành hàng hải nói riêng. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa, hoạt động hàng hải thế giới ngày càng gia tăng, vai trò “cầu nối” của kinh tế hàng hải đối với nền kinh tế càng có vị thế cao.

Bộ luật Hàng hải 2005 gồm 18 Chương, 261 Điều với phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng áp dụng đa dạng và có nội dung rất phức tạp (nhất là các chế định được vận dụng trên cơ sở quy định của pháp luật và thông lệ hàng hải quốc tế).

So với Bộ luật Hàng hải năm 1990 chưa có các quy định hoặc có quy định nhưng không còn phù hợp với yêu cầu thực tế, Bộ luật Hàng hải 2005 đã điều chỉnh một cách hài hòa, sát với thực tiễn của nước ta.

  1. Bộ luật Hàng hải 2015

Ngày 25/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13. Bộ luật là cơ sở pháp lý quan trọng quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biện, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công cụ và nghiên cứu khoa học.

Bộ luật Hàng hải 2015 gồm 20 chương, 341 Điều, tăng 2 chương, 8 điều so với Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005. Bộ luật được nghiên cứu, sửa dổi, bổ sung toàn diện để đáp ứng yêu cầu hội nhạp quốc tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy kinh tế hàng hải phát triển trong giai đoạn mới của kinh tế đất nước.

Tổng hợp Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015, chúng tôi xin chỉ ra một số điểm mới, bổ sung tại Bộ luật 2015 so với Bộ luật 2005.

Cụ thể, tổng hợp Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015 cho thấy các chính sách phát triển hàng hải đã được Bộ luật bổ sung, quy định đầy đủ, chi tiết hơn trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển, phát triển đội tàu biển, đội ngũ thuyền viên đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế; tăng cường hội nhập quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực hàng hải nhằm định hướng, làm căn cứ cho Chính phủ ban hành các chính sách cụ thể theo từng giai đoạn phù hợp với thực tế phát triển.

Bên cạnh đó, tổng hợp Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015 cũng cho thấy Bộ luật Hàng hải 2015 đã bổ sung một chương mới quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường với các quy định chi tiết về an toàn, an ninh hàng hải; tìm kiếm cứu nạn trên biển; quy định về phạm vi bảo vệ và giải quyết sự cố trong bảo vệ công trình hàng hải; bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải, phá dỡ tàu biển.

Tổng hợp Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015 đặc biệt cho thấy tầm quan trọng của an ninh biển, Bộ luật Hàng hải đã bổ sung thêm một chương về Bắt giữ tàu biển với các quy định chi tiết về thẩm quyền, trách nhiệm, điều kiện, thời hạn, các biện pháp bảo đảm tài chính, tài liệu liên quan trong việc bắt giữ tàu biển và thả tàu biển bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết các khiếu nại hàng hải.

Kết luận

Sau 04 năm thực hiện Bộ luật Hàng hải 2015, tổng hợp Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015 trong thực tế triển khai cho thấy Bộ luật Hàng hải đã góp phần tăng cường, trật tự, kỷ cương trong hoạt động hàng hải và an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Nếu cần giải đáp các vấn đề liên quan đến tổng hợp Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.