Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải là một trong các biện pháp giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay. Tuy nhiên, phương thức này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi vì đa số thương nhân chưa nắm rõ được những ưu điểm, quy định pháp luật điều chỉnh phương thức này cũng như thói quen giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài hơn giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải.

Khái niệm về giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, đề xuất cho các bên tham gia tranh chấp các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp phát sinh.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải dựa trên những nguyên tắc sau:

  • Các bên giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
  • Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải giúp cho các bên có thể bảo mật các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật quy định khác.
  • Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Điều kiện áp dụng giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Để giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải thì các bên phải thỏa thuận với nhau. Các bên tham gia tranh chấp có thể thỏa thuận trước, trong hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Thỏa thuận có thể được thể hiện dưới dạng điều khoản của hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

  • Quy tắc hòa giải: Các bên có quyền thỏa thuận trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại hoặc chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức Hòa giải thương mại để tiến hành hòa giải.
  • Số lượng Hòa giải viên: Các bên có thể thỏa thuận chọn một hoăc nhiều hòa giải viên thương mại tiến hành hòa giải.
  • Địa điểm, thời gian thực hiện hòa giải: Các bên thỏa thuận chọn địa điểm, thời gian thực hiện hòa giải, nếu không thỏa thuận thì thực hiện theo lựa chọn của Hòa giải viên.

Giá trị thi hành của kết quả hòa giải thành

Ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải đó là một trong các bên trong tranh chấp kinh doanh có quyền yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, được bảo đảm thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự.

Nếu gặp khó khăn về vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải
Article Name
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải
Description
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải là một trong các biện pháp giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay. Tuy nhiên, phương thức này vẫn
Author
Publisher Name
Phuoc & Associates
Publisher Logo