Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lại Thị Diệu Thùy

Lại Thị Diệu Thùy

Trợ lý luật sư Cấp cao
+84 (28) 36223522
thuy.lai@phuoc-partner.com

Lại Thị Diệu Thùy từng là sinh viên chương trình Chất lượng cao trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, Diệu Thùy đã dành thời gian hơn một năm du học để lấy bằng Thạc sỹ chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại trường Đại học Thành phố Birmingham, Anh.

Trước khi trở thành Trợ lý luật sư cho Phuoc & Partners, Diệu Thùy đã có thời gian thực tập tại công ty Luật Hanoi Law nên Thùy có một số kiến thức nhất định liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Trọng tài thương mại và dịch thuật pháp lý.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật Chất lượng cao – Đai học Luật Hà Nội (2014-2018)
  • Thạc sỹ Luật chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế – Đại học Thành phố Birmingham (2018-2019)

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh