Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Ngô Thị Kim Trinh

Ngô Thị Kim Trinh

Luật sư Thành viên
+84 (28) 36223522
trinh.ngo@phuoc-partner.com

Luật sư Ngô Thị Kim Trinh tốt nghiệp trường Đại học Luật TP.HCM (2003-2007) và được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư vào năm 2011. Cùng năm trên, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh đã gia nhập Đoàn Luật sư Tp. HCM và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Với định hướng trở thành một luật sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực tranh tụng, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh đã làm việc gần 10 năm tại Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn (2007-2016). Tại đây, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý, đồng thời đại diện cho khách hàng tham gia tranh tụng tại Tòa án nhân dân, Trọng tài thương mại trong các lĩnh vực thương mại, dân sự, hôn nhân và gia đình.

Để phát triển nghề nghiệp cũng như tìm kiếm cơ hội mới, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh đã gia nhập Công ty Luật TNHH Luật Việt (2016-2020) với vị trí Luật sư cấp cao. Luật sư Ngô Thị Kim Trinh cùng với nhóm tranh tụng đã tham gia giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho nhiều khách hàng trong các vụ tranh chấp thương mại, khiếu kiện hành chính về thuế nhập khẩu hàng hóa, tranh chấp hợp đồng xây dựng; hỗ trợ khách hàng giải quyết các vướng mắc trong thực hiện hợp đồng thương mại/dịch vụ, chuyển nhượng bất động sản,…. Bên cạnh đó, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh còn là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và xử lý các vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài về lao động; thừa kế; hôn nhân và gia đình; tranh chấp quyền nuôi con; bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm,…

Luật sư Ngô Thị Kim Trinh chính thức làm việc tại Phuoc & Partners với vị trí Luật sư cấp cao phụ trách bộ phận tranh tụng từ tháng 10/2020. Tháng 01/2022, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh trở thành luật sư thành viên của Phuoc & Partners. Tại Phuoc & Partners, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh đã và đang lãnh đạo nhóm luật sư tranh tụng thực hiện tư vấn và giải quyết các vụ tranh chấp lao động, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tranh chấp hợp đồng dịch vụ/thương mại quốc tế, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, các vụ việc ly hôn, các vụ kiện hành chính, các vụ kiện dân sự tại Tòa án và Trọng tài thương mại. Ngoài ra, Luật sư Ngô Thị Kim Trinh còn cùng nhóm tranh trụng thực hiện cung cấp ý kiến pháp lý và đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, giao dịch trong các lĩnh vực khác nhau mà không thông qua thủ tục tố tụng.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật _ Đại học Luật TPHCM (2003-2007);
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư _ Bộ Tư pháp cấp (2011); và
  • Gia nhập Đoàn Luật sư TPHCM và Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2011).

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh