Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Ngô Thị Ngọc

Ngô Thị Ngọc

Trợ lý luật sư kiêm Phó phòng Nhân sự
+84 (28) 3622 3522
ngoc.ngo@phuoc-partner.com

Ngô Thị Ngọc hiện là Trợ lý pháp lý tại Phuoc & Partner. Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Luật TP. HCM– chuyên ngành Luật Quốc Tế, có chứng chỉ Đào tạo Quản lý cấp trung của trường Doanh nhân Pace và cũng đang theo học khóa đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để đạt được Chứng chỉ hành nghề Luật sư trong tương lai.

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners vào tháng 10/2019, Ngọc đã có kinh nghiệm hơn hai năm phụ trách hành chính – nhân sự của bộ phận Kinh doanh – Xây dựng của Công ty cổ phần Tập đoàn C.T Group, một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành dẫn đầu trong việc phát triển mô hình đô thị toàn diện. Ở vị trí này, Ngọc đã có cơ hội sở hữu kỹ năng quản trị tổng hợp, làm việc có tổ chức, tận tâm và giao tiếp cá nhân mạnh mẽ cùng kiến thức chuyên môn về các khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, bao gồm: đưa ra các hỗ trợ pháp lý, tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và lao động đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và bảo vệ lợi ích thương mại của công ty; tham gia xây dựng nội quy, quy định, quy trình, quy chế áp dụng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; tư vấn cơ cấu tổ chức của công ty và của HĐQT; nhằm đảm bảo đầy đủ pháp lý và lợi ích tốt nhất cho Công ty.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Tp.HCM (2009 – 2014)
  • Chứng chỉ Quản trị hành chính văn phòng – Đại học Luật Tp.HCM (2018)
  • Chứng chỉ Đào tạo Năng lực Quản lý Cấp Trung – PACE (2018)
  • Đang theo học khóa đào tạo nghề luật sư – Học viện tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (2019 – 2020)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh