Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Quỳnh Thơ

Nguyễn Quỳnh Thơ

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
quynhtho.nguyen@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hồ Chí Minh, Quỳnh Thơ đã có hơn 2 năm kinh nghiệm Luật sư tại Công ty luật Hoàng Thư, nơi cô đã hỗ trợ Luật sư trong các vụ án hình sự, tranh tụng tại Tòa án nhân dân trong các lĩnh vực như thương mại, tranh chấp dân sự và tư vấn pháp luật trong việc làm, bất động sản. Cô đã hoàn thành Khóa đào tạo Luật sư về Tư pháp vào tháng 03/2022.

Giáo dục:

Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2016 – 2020)

Chứng chỉ Đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp (2020-2022)

Ngôn ngữ:

Tiếng việt và tiếng anh