Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trợ lý Luật sư cấp cao
+84 (28) 3622 3522
ngan.nguyen@phuoc-partner.com

Trước khi trở thành một phần ở Phước và Các cộng sự, Nguyễn Thị Thanh Ngân từng là chuyên viên pháp lý về Doanh nghiệp; Đầu tư nước ngoài và Giấy phép con tại NVCS LAW FIRM trong vòng 3 năm. Trong quá trình làm việc, Ngân đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động pháp lý liên quan đến các lĩnh vực trên.

Học vấn:

  •  Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (01/2019 – 10/2020).
  • Tốt nghiệp Cử nhân Luật Hình sự tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2014 – 2018).
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (11/2017 – 03/2018).

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh