Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Thanh Phương

Trần Thanh Phương

Luật sư
+84 (28) 3622 3522
phuong.tran@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế – Luật vào năm 2012, với chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật sư Thanh Phương đã làm với vị trí chuyên viên pháp lý và luật sư cho nhiều công ty cung cấp tư vấn thành lập doanh nghiệp.

Trong 7 năm làm việc tại các vị trí này, Luật sư Thanh Phương đã hành nghề và tích lũy nhiều kinh nghiệm pháp lý từ lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, đầu tư và thương mại. Luật sư Thanh Phương đã tham gia tư vấn nhiều dự án đầu tư với khoảng 100 vụ việc cho khách hàng ví dụ như tư vấn về mục tiêu đầu tư cho các nhà đầu tư Nhật Bản, cơ cấu công ty, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư, soạn thảo điều lệ và các biểu mẫu quản lý nội của công ty… Luật sư Thanh Phương đã thực hiện nhiều thủ tục đăng ký đầu tư cũng như thành lập doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc.

Sau quá trình làm việc chăm chỉ và vượt qua kỳ kiểm tra tập sự hành nghề luật sư, Luật sư Thanh Phương đã được cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư vào năm 2017 và đã gia nhập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cùng năm. Luật sư Thanh Phương tiếp tục hành nghề tư vấn về lấy các giấy phép đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giấy phép nhà thầu nước ngoài và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài cùng các vấn đề khác có liên quan.

Sau khi rời khỏi công ty tư vấn Nhật Bản, Luật sư Thanh Phương đã gia nhập Công ty Luật TNHH Phuoc & Partners với vị trí Luật sư vào tháng 11 năm 2019.

Đào tạo

  • Cử nhân Luật tại Đại học Kinh tế – Luật (2008 – 2012)
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư được Bộ Tư pháp cấp (2017)
  • Thẻ Luật sư được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp (2017)

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh