Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Kim Nga

Trần Kim Nga

Luật sư
+84 (28) 36223522
nga.tran@phuoc-partner.com

Trần Kim Nga gia nhập Phuoc & Partners với tư cách Luật sư vào tháng 11 năm 2019. Trước khi gia nhập công ty, Kim Nga đã làm việc với các công ty luật trong hai năm, sau đó là ba năm tại một công ty nổi tiếng của Việt Nam về đầu tư và phát triển kinh doanh bất động sản. Hơn một năm tiếp theo trong sự nghiệp của mình, Kim Nga đã tham gia tư vấn, bảo vệ thành công quyền lợi của nhiều khách hàng trong các giao dịch mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Trong suốt quá trình hành nghề, Kim Nga đã tham gia vào các vấn đề về giao dịch bất động sản, doanh nghiệp. Hiện tại, Kim Nga tập trung vào các vấn đề đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, mua bán và sáp nhập.

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn pháp lý cùng với khả năng xác định nhu cầu của cá nhân, cho phép Kim Nga đánh giá các rủi ro pháp lý, tư vấn chuyên sâu về tính khả thi của các quyết định đầu tư và xử lý thành công các vấn đề pháp lý của khách hàng. Cái nhìn sâu sắc thu được từ thực tiễn công việc đã giúp Kim Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển và duy trì làm khách hàng hài lòng.

Đào Tạo:

  • Chứng chỉ hành nghề luật sư -Bộ Tư pháp (2018);
  • Cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2013); và
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngôn Ngữ:

  • Tiếng Việt, Tiếng Anh.