Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Các Mẫu Hợp Đồng Thuê Tàu Phổ Biến 2023

mau-hop-dong-thue-tau

Các Mẫu Hợp Đồng Thuê Tàu Phổ Biến 2023

Hàng hải quốc tế là một ngành quan trọng bậc nhất trong giao thương quốc tế. Từ lâu, vận tải biển đã trở thành hình thức vận chuyển hàng hóa đường dài phổ biến bởi các ưu điểm như cước phí rẻ và khối lượng hàng hóa chuyên chở lớn. Cùng với sự phát triển của giao thương quốc tế, các dịch vụ cho thuê tàu chở hàng cũng nở rộ ở khắp nơi kèm theo đó là các quy phạm pháp luật của các nước, các cam kết và tập quán quốc tế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến lĩnh vực này.

Hiện nay có 2 phương thức thuê tàu phổ biến chính là:

  • Thuê tàu chợ: chủ hàng yêu cầu dành chỗ trên tàu để chuyên chở hàng hóa để đưa hàng đến điểm đến theo lịch trình định sẵn;
  • Thuê tàu chuyến: chủ hàng thuê cả toàn bộ con tàu hoặc một phần không gian của con tàu để chở hàng hóa đến điểm đến mà hai bên đã thỏa thuận.

Theo đó, tại Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam 2015 quy định 2 loại hợp đồng thuê tàu tương ứng là: (i) Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển (bao gồm vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển và chứng từ vận chuyển khác) và (ii) Hợp đồng vận chuyển theo chuyến. Dưới đây là tổng hợp các mẫu hợp đồng thuê tàu để quý khách tham khảo và vận dụng.

  1. Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển của các hãng tàu 

Người gửi hàng

Tên/Name:

Địa chỉ/Adress:

Số điện thoại/Phone:

Fax:

Email:

VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

 

Số vận đơn:

Người nhận hàng

Tên/Name:

Địa chỉ/Adress:

Số điện thoại/Tel:

Fax:

Email:

Bên vận chuyển

Tên/Name:

Địa chỉ/Adress:

Số điện thoại/Tel:

Fax:

Email:

Bên được thông báo

Tên/Name:

Địa chỉ/Adress:

Số điện thoại/Tel:

Fax:

Email:

Thông tin liên hệ khi giao hàng
Vận chuyển trước bởi Nơi nhận hàng để chở
Tên tàu chở hàng / Số hiệu chuyến tàu Cảng bốc hàng
Cảng dỡ hàng Nơi trả hàng cho người nhận hàng Điểm đến cuối cùng (Chỉ dành cho Thương nhân tham khảo)

 

Đặc điểm hàng hóa do Người gửi hàng cung cấp
Số hiệu Container & Số Seal

Số hiệu hàng hóa

 

Số hiệu & loại Container / Thùng Hàng Mô tả hàng hóa Trọng lượng thô (KGS) Khối lượng (CBM)
Khai Báo Giá Trị Vượt Quá:___________________________________________
Tổng số lượng container / thùng hàng (bằng chữ) Nơi thanh toán cước vận chuyển
Chi tiết về cước phí vận chuyển hoặc phụ phí Trả trước Trả sau Được nhận bởi Bên vận chuyển, Hàng hóa được chỉ định ở đây phải trong tình trạng tốt trừ khi có quy định khác, sẽ được vận chuyển đến địa điểm như đã thỏa thuận, ủy quyền hoặc được cấp phép đề cập tại đây và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện ghi nhận tại cả mặt trước và mặt sau của Vận đơn hoặc Chứng từ vận tải đa phương thức (sau đây gọi là B/L) mà Người bán đồng ý bằng cách chấp nhận B/L này, bất kể mọi đặc quyền địa phương, hải quan hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các bên. Chi tiết của Hàng hóa được cung cấp ở đây đã được người gửi hàng nêu rõ và trọng lượng, khối lượng, số lượng, tình trạng, nội dung và giá trị của Hàng hóa, và Bên vận chuyển không cung cấp các nội dung trên. Để làm chứng rằng ba (3) B/L gốc đã được ký kết trừ khi có quy định khác ở đây. Nếu hai (2) hoặc nhiều B/L gốc đã được phát hành và một (1) đã được xuất trình thì tất cả (các) vận đơn còn lại sẽ vô hiệu. Nếu Bên vận chuyển yêu cầu, một (1) B/L gốc đã được chứng thực hợp lệ phải được giao nộp để đổi lấy Hàng hóa hoặc lệnh giao hàng.
Nơi và ngày tháng phát hành vận đơn Số bản gốc vận đơn được phát hành Ký tên

 

 

 

 

 

 

Bên Vận chuyển

Số vận đơn

DOWNLOAD HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

  1. Hợp đồng vận chuyển theo chuyến

 

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN

 

Hợp đồng thuê tàu này (“Hợp Đồng”) được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày ____ tháng ____ năm ____ bởi và giữa:

NGƯỜI THUÊ TÀU:

 

Địa chỉ/Address:

Số điện thoại/Tel:                                                                    Fax :

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Enterprise Registration Certificate No.:

Tài khoản số/Bank account No.:

Tại Ngân hàng/At the bank:

Đại diện bởi/Represented by :                                                 – Chức vụ/Position:

(Sau đây được gọi là Bên A) 

CHỦ TÀU: 

Địa chỉ/Address:

Số điện thoại/Tel:                                                                    Fax :

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Enterprise Registration Certificate No.:

Tài khoản số/Bank account No.:

Tại Ngân hàng/At the bank:

Đại diện bởi/Represented by :                                                 – Chức vụ/Position:

(Sau đây được gọi là Bên B)

Do đó, giờ đây, hai bên đã đồng ý ký kết Thỏa thuận này với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên B sẽ vận chuyển Hàng hóa từ ______________ đến ________________, bao gồm nhưng không giới hạn thay mặt Bên A mua bảo hiểm Hàng hóa (từ cảng đến cảng) 110% giá trị Hàng hóa bảo hiểm mọi rủi ro; xếp dỡ hàng hóa; xử lý thủ tục hải quan nhập khẩu cho Hàng hóa; và xử lý các thủ tục pháp lý cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

 

ĐIỀU 2. MÔ TẢ TÀU:

2.1 Tên tàu:

2.2 Hàng hải quốc tế số: 

2.3 Mã nhận dạng dịch vụ di động hàng hải:

2.4 Tín hiệu gọi:

2.5       Cờ tàu:

2.6       Hệ thống xác định hay phân loại tàu:

2.7       Tổng tải trọng:

2.8       Khối lượng tịnh:

2.9       Chiều dài x chiều ngang: (m)

2.10     Năm đóng tàu:

2.11     Tình trạng: còn hoạt động 

ĐIỀU 3. HÀNG HÓA, KHỐI LƯỢNG & GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

3.1 Tên hàng hóa:

3.2 Trọng lượng thô (kg):

3.3 Giá trị hàng hóa (VNĐ):

3.4 Tài liệu đính kèm theo đây là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

ĐIỀU 4. PHÍ DỊCH VỤ

Tổng số phí dịch vụ của thỏa thuận này là:

Phí dịch vụ này bao gồm:

4.1. Thuế nhập khẩu & VAT, đối với Bên A Thuế 10% & Thuế 5% và sẽ không xuất hóa đơn đối với số tiền thuế và tiền vượt thuế ngoại trừ số tiền này nếu Bên A thực hiện đúng chỉ dẫn của Bên B và sẽ thanh toán toàn bộ số tiền này cho Bên B cho dù thuế nhập khẩu và thuế GTGT là bao nhiêu.

4.2.      Vận chuyển đường biển (từ ___________ đến _____________), Hệ số điều chỉnh bunker, Phí bảo hiểm (từ cảng đến cảng) cho 110% giá trị giá thành và cước phí.

Lưu ý:

Mức phí nêu trên được thực hiện dựa trên giá nhiên liệu diesel là ______ đồng/lít. Trong trường hợp thay đổi giá nhiên liệu, mức phí nêu trên sẽ được thay đổi với điều kiện được sự đồng ý của hai bên. Bất kể giá nhiên liệu tăng hay giảm, Bên B sẽ chịu trách nhiệm và hoàn thành việc vận chuyển Hàng hóa từ ___________ đến cảng ___________.

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MỖI BÊN

5.1. BÊN A

5.1.1    Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B đầy đủ các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu một cách hợp pháp, chính xác và đầy đủ;

5.1.2    Bên A phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Hàng hóa của mình;

5.1.3    Bên A sẽ phối hợp với Bên B để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thanh toán Hàng hóa. Tất cả các khoản phí và lệ phí phát sinh liên quan đến và/hoặc liên quan đến tranh chấp sẽ do Bên A chịu trong trường hợp do lỗi của Bên A;

4.1.4    Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này.

5.2.  BÊN B

5.2.1    Bên B phải chịu trách nhiệm về khả năng đi biển của tàu;

5.2.3    Bên B có trách nhiệm xếp Hàng hóa tại cảng xếp hàng và dỡ Hàng hóa tại cảng đích một cách cẩn thận và chịu trách nhiệm về sự an toàn của Hàng hóa;

5.2.4    Bên B thay mặt Bên A mua bảo hiểm Hàng hóa 110% giá trị hợp đồng cho mọi rủi ro từ cảng đến cảng;

5.2.5    Bên B nhận đầy đủ hồ sơ gốc từ Bên A, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để thông quan hàng hóa cũng như thông báo ngay cho Bên A khi có bất kỳ rắc rối nào về chứng từ;

5.2.6    Bên B phải thông báo cho nhà cung cấp của Bên A trước ____ ngày về địa điểm bốc hàng và thời gian tàu sẵn sàng xếp hàng;

5.2.7    Giao đầy đủ cho Bên A các hóa đơn tài chính thanh toán phí dịch vụ;

5.2.8    Chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A mọi tổn thất và / hoặc thiệt hại phát sinh trong quá trình vận chuyển Hàng hóa từ ___________ đến  ___________ do lỗi của Bên B; và

5.2.9  Bên B có trách nhiệm cung cấp cho Bên A tất cả các tài liệu liên quan đến việc vận chuyển và nhập khẩu Hàng hóa.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Việc thanh toán sẽ được thực hiện bởi Bên A, vào tài khoản ngân hàng của Bên B như đã nêu ở trên theo từng giai đoạn sau:

__________________________________________

Việc thanh toán được thực hiện bằng Đồng Việt Nam.

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH CHUNG

7.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Hợp đồng này. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được dàn xếp bằng thương lượng lẫn nhau trước khi đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để giải quyết theo Quy tắc Trọng tài của Thỏa thuận này. Quyết định của Trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc đối với cả hai bên theo đây.

7.2 Thỏa thuận này sẽ được hiểu và chịu sự điều chỉnh của luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7.3 Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng này phải được hai Bên chấp thuận và xác nhận bằng văn bản.

7.4 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

7.5 Thỏa thuận này được lập thành hai bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản sao của mỗi ngôn ngữ để ghi lại và thực hiện.

Thay mặt và đại diện cho bên A Thay mặt và đại diện cho bên B

DOWNLOAD HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN

Mã Download: 7005

Summary
Các Mẫu Hợp Đồng Thuê Tàu Phổ Biến 2023
Article Name
Các Mẫu Hợp Đồng Thuê Tàu Phổ Biến 2023
Description
2 loại hợp đồng thuê tàu tương ứng là: Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển và Hợp đồng vận chuyển theo chuyến. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê tàu phổ biến
Author
Publisher Name
Phuoc & Associates
Publisher Logo