Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bản Tin Pháp Luật Tháng 09/2019

Bản tin pháp luật của tháng 9/2019

Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý vị Bản tin pháp luật của tháng 9/2019 với một số điểm tin đáng chú ý như sau:

BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

1.     Bài viết “Bối rối quanh cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” của Luật sư Lạc Thị Tú Duy và Luật sư Nguyễn Hữu Phước.

TÓM TẮT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI

1.     Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

2.     Thông tư số 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp;

3.     Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; và

4.     Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 của Bộ luật Hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Xem chi tiết tại đây

HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI

Với những thông tin pháp lý được cập nhật nêu trên, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

  •     Soạn thảo hay cho ý kiến tư vấn đối với Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (“NCA”);
  •     Thực thi quyền của người sử dụng lao động đối với người lao động cũ vi phạm NCA; và
  •      Tư vấn pháp luật lao động chung.

 

 

 

Summary