Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bản Tin Pháp Luật Tháng 10/2019

Bản tin pháp luật của tháng 10/2019

Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý vị Bản tin pháp luật của tháng 10/2019 với một số điểm tin đáng chú ý như sau:

BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

  1. Bài viết “Ứng xử với thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” của Luật sư Lạc Thị Tú Duy và Luật sư Nguyễn Hữu Phước.

TÓM TẮT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI

  1. Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
  2. Nghị định 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với các tổ chức, cá nhân;
  3. Thông tư 49/2019/TT-BTC của Ban Tài chính kế toán hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; và
  4. Thông tư 57/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

 Xem chi tiết tại đây

HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI

Với những thông tin pháp lý được cập nhật nêu trên, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

  • Soạn thảo và tư vấn Khách hàng xung quanh các vấn đề có liên quan đến Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (“NCA”) dựa trên khung pháp lý của Việt Nam; và
  • Cung cấp tư vấn đối với tất cả các vấn đề pháp lý có liên quan đến doanh nghiệp