Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Khi tôi nhờ Phuoc & Associates là luật sư của tôi trong một vụ kiện tại tòa án hay trọng tài, với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ luật sư đông đảo của mình, công ty luật của bạn có bảo đảm là tôi sẽ chắc thắng trong vụ kiện đó không?

Theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam, trong mọi trường hợp thì luật sư không được bảo đảm kết quả công việc với khách hàng và chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy tắc chuẩn mực đó. Thông thường, dựa vào các thông tin có liên quan đến vụ kiện mà bạn cung cấp cũng như tham khảo các quy định của pháp luật có liên quan, nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ phân tích pháp lý và cho bạn ý kiến ban đầu của chúng tôi về vị trí pháp lý của bạn trong vụ kiện để bạn cân nhắc và ra quyết định cho các bước kế tiếp trong quá trình tố tụng. Do chúng tôi chỉ dựa vào các thông tin do bạn cung cấp để có ý kiến pháp lý trong khi lại chưa có điều kiện để tham khảo các bằng chứng/thông tin khác từ phía bên kia trong vụ tranh chấp cộng với việc quyền quyết định sau cùng để giải quyết tranh chấp của vụ kiện là của tòa án hay trọng tài nên ý kiến pháp lý ban đầu của chúng tôi sẽ chỉ có tính chất tham khảo từ góc độ chuyên môn để hỗ trợ bạn đễ dàng hơn trong việc đưa ra các quyết định cần thiết và hợp lý trong vụ kiện. Dĩ nhiên, trong thời gian diễn tiến của vụ kiện, bằng kinh nghiệm chuyên môn bao quát và chuyên sâu của mình, chúng tôi sẽ cố gắng đến mức tối đa để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn trong vụ kiện.