Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Khi Thuê Lao Động Là Người Nước Ngoài Cần Lưu ý Những Điều Gì?

thue nguoi lao dong nuoc ngoai

Khi Thuê Lao Động Là Người Nước Ngoài Cần Lưu ý Những Điều Gì?

Những năm gần đây, thuê lao động là người nước ngoài là hình thức sử dụng lao động khá phổ biến ở các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện và các quy định pháp luật có liên quan đến việc tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài chắc hẳn sẽ có nhiều điểm khác biệt so với việc tuyển dụng và sử dụng lao động là người Việt Nam.

Do đó, để tuyển dụng thành công lao động là người nước ngoài đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam trong quá trình sử dụng lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Về thuê lao động là người nước ngoài

1.1. Điều kiện thuê lao động là người nước ngoài

Về điều kiện đối với người lao động là người nước ngoài, theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
  • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; và
  • Có giấy phép lao động, trừ các trường hợp được miễn.

Về điều kiện đối với doanh nghiệp thuê lao động là người nước ngoài, theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Lao động về điều kiện thuê lao động là người nước ngoài thì:

  • Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài làm việc tại một số vị trí công việc như: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật; và
  • Bên cạnh đó, khi tuyển dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.2. Thủ tục để lao động là người nước ngoài làm việc hợp pháp tại doanh nghiệp Việt Nam

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển người lao động là người nước ngoài, doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để giải trình về nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, cơ quan có thẩm chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài tới doanh nghiệp.

Bước 2: Sau khi được chấp thuận về việc sử dụng lao động là người nước ngoài, doanh nghiệp tiến hành xin cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài.

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người lao động làm việc. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người lao động sẽ được cấp giấy phép lao động.

Thời hạn giấy phép lao động sẽ tùy theo hợp đồng lao động dự kiến ký kết nhưng sẽ không quá 02 năm. Hết thời hạn trên giấy phép lao động, doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động nếu muốn tiếp tục thuê người lao động nước ngoài.

Bước 3: Ký hợp đồng lao động với lao động là người nước ngoài

Sau khi được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp Luật Lao Động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động.

2. Về bảo hiểm xã hội

Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi:

  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; và
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Trừ trường hợp:

  • Người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện, và được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng; hoặc
  • Đã đủ tuổi nghỉ hưu (Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi).

Nếu đang khó khăn trong việc thực hiện thủ tục tuyển dụng lao động là người nước ngoài, vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn  chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ pháp lý hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng lao động là người nước ngoài.

Xem dưới định dạng PDF

Summary
Khi Thuê Lao Động Là Người Nước Ngoài Cần Lưu ý Những Điều Gì?
Article Name
Khi Thuê Lao Động Là Người Nước Ngoài Cần Lưu ý Những Điều Gì?
Description
Những năm gần đây, thuê lao động là người nước ngoài là hình thức sử dụng lao động khá phổ biến ở các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên
Author
Publisher Name
P và Các Đồng Sự
Publisher Logo