Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

KHÓA HUẤN LUYỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

KHÓA HUẤN LUYỆN PLLĐ: NHỮNG ĐIỀU NHÂN SỰ CẦN BIẾT KHI DOANH NGHIỆP MUỐN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Các khóa học chuyên đề về Pháp lý lao động do VNHR tổ chức sẽ giúp bạn áp dụng tối ưu Bộ luật lao động hiện hành vào thực tế Doanh nghiệp để quản trị các rủi ro pháp lý có thể xảy ra, đồng thời giúp bạn có đủ tầm nhìn để xây dựng một cơ chế quản trị nguồn nhân lực hiệu quả cho Doanh nghiệp của mình.Các chương trình huấn luyện của chúng tôi được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật lao động và việc làm xây dựng, giảng dạy nhằm cung cấp cho các nhà quản lý và chuyên gia nhân sự những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đương đầu trước những thử thách về pháp lý chi phối công việc hàng ngày của họ.

Khóa học phù hợp với ai?
• Những cá nhân đang làm công tác Quan hệ lao động;
• Người làm công tác Quản lý nhân sự tại Doanh nghiệp;
• Cấp trưởng phòng/Chủ doanh nghiệp

Chủ đề sẽ được giảng dạy bởi: 

  • DƯƠNG TIẾNG THU – Luật sư thành viên cấp cao, công ty Luật Phuoc & Partners

Nội dung giảng dạy:

Những điều nhân sự cần biết khi Doanh nghiệp muốn chấm dứt hợp đồng lao động

  • Chấm dứt thỏa thuận thử việc hợp pháp;
  • Chấm dứt Hợp đồng lao động hợp pháp;
  • Khi nào Doanh nghiệp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
  • Quyền và lợi ích của người lao động Công ty thực hiện và cần thanh toán.

Thời lượng buổi học: 

08:30 – 11:30 – Thứ Bảy, ngày 27/03/202

Để đăng ký tham dự khóa học này, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY