Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Làm việc linh hoạt có được bảo hiểm tai nạn lao động?

Làm việc linh hoạt có được bảo hiểm tai nạn lao động?

Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 đã và đang gây ra rất nhiều thiệt hại về mặt kinh tế, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sử dụng lao động ở các doanh nghiệp. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đưa ra các chính sách cân bằng, hợp lý để duy trì việc làm cho người lao động cũng như tối ưu chi phí hoạt động để tiếp tục kinh doanh. Một trong các chính sách được các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi nhất ở mùa dịch Covid chính là linh hoạt thời giờ và địa điểm làm việc cho người lao động để vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ, vừa đảm bảo hoàn thành công việc. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra hàng loạt các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thanh toán bảo hiểm tai nạn lao động xảy ra tại địa điểm làm việc linh hoạt và trong thời gian làm việc linh hoạt. Thật vậy, trong ngắn hạn thì các chính sách về thời giờ hay địa điểm làm việc linh hoạt sẽ tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động nhưng về lâu dài và dưới góc độ an toàn lao động thì rõ ràng là người lao động sẽ ít được đảm bảo hơn.

Chính vì vậy bài báo “Làm việc linh hoạt có được bảo hiểm tai nạn lao động?” được đăng trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn số 41-2020 của luật sư Dương Tiếng Thu và Nguyễn Ngọc Thanh Phương thuộc công ty luật Phuoc & Partners đưa ra những phân tích cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ về vấn đề an toàn lao động cũng như chế độ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn lao động đối vời người lao động.

Để xem bài báo “Làm việc linh hoạt có được bảo hiểm tai nạn lao động?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY