Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Những Quy Định Cần Biết Bồi Thường Thiệt Hại Về Tài Sản

quy định về bồi thường thiệt hại tài sản

Những Quy Định Cần Biết Bồi Thường Thiệt Hại Về Tài Sản

Table of Contents

Không thể phủ nhận một điều rằng, đôi khi chúng ta sẽ gặp phải tình huống không biết phải xử lý như thế nào khi gây ra thiệt hại cho tài sản của cá nhân, tổ chức khác, bởi lẽ, không phải lúc nào cũng có hợp đồng để giải quyết vấn đề này. Bài viết này sẽ cung cấp những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản nhằm giúp bạn đọc nắm được các quy định pháp luật và có thể bảo vệ mình tốt hơn khi xảy ra vấn đề bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.

 1. Những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản liên quan căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản trong trường hợp giữa hai bên không có mối quan hệ hợp đồng phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau:

1.1. Phải có thiệt hại thực tế về tài sản xảy ra.

Theo pháp luật dân sự, thiệt hại thực tế về tài sản bao gồm:

 • tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;
 • lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút;
 • chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; và
 • thiệt hại khác do luật quy định.

1.2. Phải có hành vi trái pháp luật.

Những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản chỉ ra rằng hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật.

1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật.

Những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản quy định thiệt hại về tài sản xảy ra là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại về tài sản.

1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại về tài sản.

Tuy nhiên, những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản còn quy định bồi thường thiệt hại về tài sản ngay cả khi người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không có lỗi như bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, do làm ô nhiễm môi trường, v.v.[1]

 1. Những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản liên quan nguyên tắc bồi thường thiệt hại

  2.1. Thiệt hại thực tế về tài sản phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác[2].

  2.2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản có thể được giảm mức bồi thường nếu[3]:

 • người đó không có lỗi hoặc có lỗi vô ý; và
 • thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

  2.3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường cũng là một trong những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản[4].

  2.4. Bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Để không phải bồi thường thiệt hại về tài sản hoặc giảm bớt số tiền bồi thường thiệt hại về tài sản, người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cần nắm những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản trong việc chứng minh thiệt hại về tài sản phát sinh hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do một phần lỗi của người bị thiệt hại. Bên cạnh đó, người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại về tài sản phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết.

  2.5. Bên bị thiệt hại không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do bên bị thiệt hại không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

 1. Một trong những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản là thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, người bị thiệt hại về tài sản cần phải khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vòng 03 năm, kể từ ngày biết hoặc phải biết tài sản của mình bị xâm phạm[5].

Trên đây là nội dung khái quát về những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

[1] Điều 601, 602 Bộ luật dân sự 2015.

[2] Điều 585.1 Bộ luật dân sự 2015.

[3] Điều 585.2 Bộ luật dân sự 2015.

[4] Điều 585.3 Bộ luật dân sự 2015.

[5] Điều 588 Bộ luật dân sự 2015.

Summary
Những Quy Định Cần Biết Bồi Thường Thiệt Hại Về Tài Sản
Article Name
Những Quy Định Cần Biết Bồi Thường Thiệt Hại Về Tài Sản
Description
Bài viết này sẽ cung cấp những quy định cần biết bồi thường thiệt hại về tài sản nhằm giúp bạn đọc nắm được các quy định pháp luật và có thể
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo