Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Khác Nhau Giữa Bồi Thường Thiệt Hại Trong Và Ngoài Hợp Đồng

boithuongthiethaitrongvangoaihopdong

Khác Nhau Giữa Bồi Thường Thiệt Hại Trong Và Ngoài Hợp Đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một trong những trách nhiệm dân sự phát sinh khi một người gây thiệt hại cho người khác nhằm bù đắp tổn thất, khắc phục hậu quả cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thông thường được chia thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Những điểm khác nhau giữa bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng có thể kể đến như sau:

Tiêu chí phân biệt Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Căn cứ phát sinh trách nhiệm –                   Hợp đồng có hiệu lực giữa các bên;

 

–                   Có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng;

 

–          Có thiệt hại xảy ra;

 

–          Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm nghĩa vụ phạm theo hợp đồng và thiệt hại xảy ra.

–                     Không có hợp đồng giữa các bên trước khi thiệt hại xảy ra;

 

–                     Có hành vi trái pháp luật xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

 

–                     Có thiệt hại thực tế xảy ra

 

–                     Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại xảy ra.

Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường Các bên tham gia giao kết hợp đồng Người gây thiệt hại hoặc cha, mẹ, người giám hộ, trường học, bệnh viện, pháp nhân quản lý của người gây thiệt hại; chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản gây thiệt hại.
Hành vi phạm Hành vi vi phạm được quy định trong hợp đồng giữa các bên, hành vi này có thể vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các nghĩa vụ do các bên thỏa thuận Hành vi vi phạm pháp luật

 

Phương thức thực hiện Thực hiện theo phương thức được thỏa thuận giữa các bên trước khi thiệt hại xảy ra hoặc sau khi thiệt hại xảy ra Sau khi thiệt hại xảy ra, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần
Tính liên đới chịu trách nhiệm Phải được quy định trong hợp đồng Các bên vi phạm phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật dân sự

Trên đây là nội dung khái quát về các điểm khác nhau giữa bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về sự khác nhau giữa bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.

Summary
Khác Nhau Giữa Bồi Thường Thiệt Hại Trong Và Ngoài Hợp Đồng
Article Name
Khác Nhau Giữa Bồi Thường Thiệt Hại Trong Và Ngoài Hợp Đồng
Description
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một trong những trách nhiệm dân sự phát sinh khi một người gây thiệt hại cho người khác nhằm bù đắp tổn thất, khắc phục hậu quả