Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Các Mức Và Hướng Dẫn Cách Tính Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

cac-muc-va-huong-dan-cach-tinh-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong

Các Mức Và Hướng Dẫn Cách Tính Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Buộc bồi thường thiệt hại là một trong những phương thức bảo vệ quyền dân sự khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm, bao gồm quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín; quyền về tài sản; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Vậy, các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được thực hiện như thế nào là một trong những câu hỏi rất được quan tâm khi một chủ thể mong muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Pháp luật dân sự Việt Nam không quy định chi tiết các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, như trường hợp sức khỏe của một cá nhân bị xâm phạm, người xâm phạm phải bồi thường thiệt hại với số tiền cụ thể là bao nhiêu hoặc bồi thường thiệt hại theo công thức tính như thế nào hoặc theo một khung nào thì không có quy định cụ thể.

Thay vào đó, pháp luật dân sự Việt Nam quy định những nguyên tắc làm cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại, và được phân biệt thành bốn nhóm thiệt hạ: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm; và thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phẩm. Do đó, các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ được xác định như sau:

 1. Các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định trong nhóm thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
 • Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
 • Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
 • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
 • Thiệt hại khác do luật quy định.
 1. Các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định trong nhóm thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại khác do luật quy định; và
 • Khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị xâm phạm gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021, mức lương cơ sở trong năm 2021 ở mức 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy, các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng áp dụng cho khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm được yêu cầu tối đa là: 50× 1.490.000 = 74.500.000 đồng.

 1. Các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định trong nhóm thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:
 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm;
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định; và
 • Khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, tức là không quá 149.000.000 đồng.
 1. Các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định trong nhóm thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm:
 • Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
 • Thiệt hại khác do luật quy định; và
 • Khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị xâm phạm gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, tức là không quá 14.900.000 đồng.

Đặc biệt, các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm thi thể, xâm phạm mồ mả mặc dù không được đưa vào bốn nhóm thiệt hại nhưng Bộ luật Dân sự 2015 đã có quy định về việc xác định thiệt hại cho hai trường hợp này:

 • Các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm thi thể bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; và khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần mà gia đình người bị thiệt hại gánh chịu do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, tức là không quá 44.700.000 đồng.
 • Các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm mồ mả bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; và khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần mà gia đình người bị thiệt hại gánh chịu do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, tức là không quá 14.900.000 đồng.

Trên đây là nội dung khái quát về các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về vấn đề các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Mã Download: 5435

Summary
Tran Thanh Phuong
Article Name
Tran Thanh Phuong
Description
Các mức và hướng dẫn cách tính bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được thực hiện như thế nào là một trong những câu hỏi rất được quan tâm khi một chủ thể mong muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo