Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

5 Quy Định Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Về Sức Khỏe

5 Quy Định Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Về Sức Khỏe

Buộc bồi thường thiệt hại là một trong những phương thức bảo vệ quyền dân sự khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm. Trong đó, các quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Vậy, khi hành vi xâm phạm đến sức khỏe đã được xác định, người bị xâm phạm được bồi thường như thế nào theo quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe?

Quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe được ghi nhận cụ thể tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm các nội dung sau:

  • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Các chi phí trong quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe này thường được xác định dựa trên hóa đơn, chứng từ, biên lai, chẳng hạn như chi phí cho phương tiện cứu chữa, biên lai thu tiền viện phí, chi phí phục hồi chức năng, hóa đơn thanh toán tiền thuốc điều trị…
  • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại. Thông thường, cơ sở để xác định thu nhập thực tế theo quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe này là dựa mức lương hoặc tiền công theo hợp đồng lao động của người bị thiệt hại.
  • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

Dưới góc độ pháp luật về dân sự, đối với những trường hợp người bị thiệt hại về sức khỏe cần phải có người chăm sóc trong thời gian điều trị, chi phí cho người chăm sóc cũng được tính là chi phí bồi thường thiệt hại. Theo đó, quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe bắt buộc bồi thường cho người chăm sóc trong trường hợp này bao gồm cả thu nhập thực tế bị mất và chi phí hợp lý cho việc chăm sóc (nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động).

  • Thiệt hại khác do luật quy định; và
  • Khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị xâm phạm gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức lương cơ sở trong năm 2021 ở mức 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy, nếu có hành vi gây thiệt hại về sức khỏe cho chủ thể khác, người gây thiệt hại ngoài việc bồi thường thiệt hại về vật chất nêu trên còn phải bồi thường một khoản bù đắp về tinh thần tối đa là 50× 1.490.000 = 74.500.000 đồng.

Trên đây là nội dung khái quát về quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về vấn đề quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
5 Quy Định Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Về Sức Khỏe
Article Name
5 Quy Định Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Về Sức Khỏe
Description
Buộc bồi thường thiệt hại là một trong những phương thức bảo vệ quyền dân sự khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm. Trong đó, các quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm.
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo