Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Các Mức Bồi Thường Thiệt Hại Sức Khỏe

cac-muc-boi-thuong-thiet-hai-suc-khoe

Các Mức Bồi Thường Thiệt Hại Sức Khỏe

Các mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe phát sinh khi một người có hành vi xâm phạm và gây ra thiệt hại liên quan đến sức khỏe của người khác, trừ trường hợp thiệt hại về sức khỏe phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại. Vấn đề các mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe được cả người gây ra thiệt hại và người bị thiệt hại quan tâm. Bài viết này sẽ trình bày một cách khái quát về các quy định của pháp luật liên quan đến các mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe.

Căn cứ Điều 590 của Bộ luật Dân sự 2015, các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe sẽ được tính bao gồm các khoản bồi thường đối với thiệt hại vật chất và khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần. Trong đó, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  • Các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe thuộc về chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
  • các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe thuộc về thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
  • các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe thuộc về Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
  • Các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe khác do luật định.

Các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe cho khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm bồi thường theo quy định tại Điều 590.2 của Bộ luật Dân sự 2015.

Trên đây là nội dung khái quát về các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe tại Việt Nam. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về các mức bồi thường thiệt hại sức khỏe tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Các Mức Bồi Thường Thiệt Hại Sức Khỏe
Article Name
Các Mức Bồi Thường Thiệt Hại Sức Khỏe
Description
Các mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe phát sinh khi một người có hành vi xâm phạm và gây ra thiệt hại liên quan đến sức khỏe của người khác, trừ trường hợp thiệt hại về sức khỏe phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại.
Author
Publisher Name
Phước & Partners
Publisher Logo