Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trường Hợp Nào Miễn Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

mientrachnhiemboithuong

Trường Hợp Nào Miễn Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật dân sự. Về cơ bản, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự nhằm bù đắp những tổn thất của người vi phạm đối với người bị thiệt hại mà không phụ thuộc vào sự tồn tại của bất kì một hợp đồng nào giữa các bên. Theo quy định tại Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi thỏa mãn các căn cứ như sau: (i) Có thiệt hại thực tế xảy ra xảy; (ii) Có hành vi trái pháp luật; và (iii) Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại xảy ra.

Pháp luật dân sự Việt Nam không quy định trường hợp nào miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bên gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật dân sự hoặc theo thỏa thuận với bên bị thiệt hại. Mặc dù vậy, theo pháp luật dân sự Việt Nam, có những trường hợp thiệt hại xảy ra mà người gây ra thiệt hại đó không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Như vậy, có thể xem xét những trường hợp này để trả lời câu hỏi trường hợp nào miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

Một là, thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng.

Theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật Dân sự 2015, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Như vậy, khi người gây thiệt hại chứng minh được hành vi gây thiệt hại của mình là do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho người bị thiệt hại.

Hai là, thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Trong trường hợp thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, người gây thiệt hại nên chuẩn bị đầy đủ các chứng cứ thuyết phục để chứng minh rằng việc thiệt hại xảy ra hoàn toàn là do lỗi từ phía bên bị thiệt hại thì sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Ba là, thiệt hại phát sinh do người gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc yêu cầu của tình thế cấp thiết. Tuy nhiên, nếu người gây thiệt hại trong trường hợp vượt quá phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, người này sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời khái quát cho vấn đề trường hợp nào miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn về trường hợp nào miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Trường Hợp Nào Miễn Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
Article Name
Trường Hợp Nào Miễn Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
Description
Pháp luật dân sự Việt Nam không quy định trường hợp nào miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng