Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì Và Các Hướng Giải Quyết

boi-thuong-thiet-hai

Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì Và Các Hướng Giải Quyết

Khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị người khác xâm phạm, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu người xâm phạm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với mình. Do vậy, hiểu rõ bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết là rất quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xâm phạm. Pháp luật Việt Nam hiện nay phân biệt bồi thường thiệt hại thành hai nhóm chính là bồi thường thiệt hại theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Các vấn đề bồi thường thiệt hại theo hợp đồng được chúng tôi trình bày trong các bài viết về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung làm rõ khái niệm bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự mà một người phải chịu khi xâm phạm quyền dân sự của người khác. Cần lưu ý rằng, người xâm phạm quyền dân sự của người khác không chỉ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, mà còn phải chịu các loại trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, bao gồm trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm dân sự khác.

Khái niệm bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết đối với bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không được quy định rõ trong Bộ luật Dân sự 2015. Thay vào đó, khái niệm bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết được quy định trên cơ sở các nguyên tắc về căn cứ phát sinh trách nhiệm, nguyên tắc bồi thường, năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, …Vậy bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết thực hiện trên thực tế như thế nào?

Về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Điều 584.1 của Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.” Quy định này có thể hiểu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi đáp ứng các điều kiện sau: (1) hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật; (2) có thiệt hại xảy ra trên thực tế và (3) có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại thực tế xảy ra.

Xác định được bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết sẽ bao gồm các phương thức (i) các bên liên quan có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, hình thức bồi thường, phương thức bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc (ii) nếu không đạt được thỏa thuận, bên bị xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên xâm phạm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Trường hợp yêu cầu Tòa án bảo vệ, bên bị xâm phạm cần lưu ý rằng thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.

Trên đây là nội dung khái quát về bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì Và Các Hướng Giải Quyết
Article Name
Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì Và Các Hướng Giải Quyết
Description
Hiểu rõ bồi thường thiệt hại là gì và các hướng giải quyết là rất quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xâm phạm. Pháp luật Việt Nam hiện nay phân biệt bồi thường thiệt hại thành hai nhóm chính là bồi thường thiệt hại theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo