Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Những Người Liên Đới Bồi Thường Thiệt Hại Chịu Trách Nhiệm Ra Sao?

nhung-nguoi-lien-doi-boi-thuong-thiet-hai-chiu-trach-nhiem-ra-sao

Những Người Liên Đới Bồi Thường Thiệt Hại Chịu Trách Nhiệm Ra Sao?

Buộc bồi thường thiệt hại là một trong những phương thức bảo vệ quyền dân sự khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm. Trong trường hợp nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì phải liên đới bồi thường thiệt hại cho cá nhân, pháp nhân bị thiệt hại đó. Như vậy, những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào?

Câu trả lời về “Những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào” được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau. Theo đó, nghĩa vụ liên đới có nghĩa là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 288.1 Bộ luật Dân sự 2015. Như vậy, nếu người bị thiệt hại yêu cầu một trong những người gây thiệt hại bồi thường toàn bộ thiệt hại của mình thì người đó phải bồi thường toàn bộ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

Ngoài ra, cơ sở để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào?

Thứ nhất, về hành vi của những người cùng gây thiệt hại

Để trả lời câu hỏi người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào, trước hết, căn cứ để xác định việc bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra là hành vi đó phải do nhiều người cùng thực hiện. Người gây thiệt hại có thể là cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác nhưng phải có từ hai chủ thể trở lên thực hiện hành vi mà hậu quả hành vi đó dẫn đến thiệt hại. Nếu chỉ có một người gây thiệt hại thì không phát sinh loại trách nhiệm này.

Thứ hai, có sự thống nhất giữa các hành vi gây thiệt hại

Những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào khi các hành vi gây thiệt hại của những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm đã phát sinh? Trường hợp này phải có mối quan hệ thống nhất ý chí trong việc gây hại, cho dù mỗi người trong số họ thực hiện hành vi khác nhau nhưng phải có cùng mục đích gây thiệt hại. Tuy nhiên, trách nhiệm của những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào trong trường hợp không có bất kỳ thống nhất ý chí, hành động phụ thuộc vào việc gây ra hậu quả lại xuất phát từ hành vi trái pháp luật của mỗi người.

Thứ ba, những người gây thiệt hại phải có lỗi

Pháp luật dân sự quy định một người phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra khi người này có lỗi, bao gồm cả lỗi vô ý và lỗi cố ý. Nếu một trong những người liên đới thực hiện hành vi gây thiệt hại mà không có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi hành vi thì họ được xem là không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Vậy, những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào? Điều này thông qua việc xác định lỗi từ đó xác định mức bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người.

Cuối cùng và đặc biệt quan trọng, hành vi trái pháp luật của những người gây thiệt hại phải có quan hệ nhân quả với thiệt hại.

Tóm lại, cùng gây thiệt hại được hiểu là hành vi của nhiều người khác nhau tuy nhiên giữa chúng có mối liên kết, tương hỗ và cùng gây thiệt hại cho chủ thể khác. Do đó, những người gây thiệt hại này phải liên đới bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm do hành vi của mình gây ra.

Trên đây là nội dung khái quát về những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về vấn đề những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Những Người Liên Đới Bồi Thường Thiệt Hại Chịu Trách Nhiệm Ra Sao?
Article Name
Những Người Liên Đới Bồi Thường Thiệt Hại Chịu Trách Nhiệm Ra Sao?
Description
Trong trường hợp nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì phải liên đới bồi thường thiệt hại cho cá nhân, pháp nhân bị thiệt hại đó. Như vậy, những người liên đới bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm như thế nào
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo