Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Quy Định Về Công Nhận Và Cho Thi Hành Bản Án Nước Ngoài Tại Việt Nam

Quy Định Về Công Nhận Và Cho Thi Hành Bản Án Nước Ngoài Tại Việt Nam

Quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam là việc tòa án có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận và cho phép thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nước ngoài theo những nguyên tắc và trình tự thủ tục nhất định. Bài viết này sẽ tập trung đề cập đến quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam tại Điều 423 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 sẽ được thực hiện  theo các điều ước quốc tế mà nước đó và Việt Nam là thành viên; hoặc theo nguyên tắc có đi có lại; hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành.

Hiện nay chỉ có các Hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với các nước là có quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên số lượng các Hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với các nước tương đối ít, cụ thể chỉ có 27 nước. Do đó, việc thực hiện quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam sẽ chủ yếu dựa trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.

Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam có thể từ chối công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam vì các lý do sau đây:

  • Theo quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam, bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện để được công nhận quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • Theo quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam, bản án, quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó.
  • Theo quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài do không được triệu tập hợp lệ hoặc văn bản của Tòa án nước ngoài không được tống đạt cho họ trong một thời hạn hợp lý theo quy định của pháp luật của nước có Tòa án nước ngoài đó để họ thực hiện quyền tự bảo vệ.
  • Theo quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam, Tòa án nước đã ra bản án, quyết định không có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự đó.
  • Vụ việc dân sự này đã có bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam hoặc trước khi cơ quan xét xử của nước ngoài thụ lý vụ việc, Tòa án Việt Nam đã thụ lý và đang giải quyết vụ việc hoặc đã có bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước thứ ba đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành.
  • Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật thi hành án dân sự của Việt Nam.
  • Việc thi hành bản án, quyết định đã bị hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành tại nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó.
  • Việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam bao gồm Theo quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung khái quát về các quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ tư vấn quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Quy Định Về Công Nhận Và Cho Thi Hành Bản Án Nước Ngoài Tại Việt Nam
Article Name
Quy Định Về Công Nhận Và Cho Thi Hành Bản Án Nước Ngoài Tại Việt Nam
Description
Quy định về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam là việc tòa án có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận và cho phép thi hành tại Việt Nam bản án
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo