Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phán Quyết Của Trọng Tài Nước Ngoài Được Thi Hành Tại Việt Nam Như Thế Nào?

Phán Quyết Của Trọng Tài Nước Ngoài Được Thi Hành Tại Việt Nam Như Thế Nào?

Chính sách hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam đã mở đường cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hoạt động đầu tư quốc tế và thương mại quốc tế. Theo sau đó, các tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh quốc tế là điều khó tránh khỏi. Phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế bằng trọng tài thương mại là một sự lựa chọn hàng đầu của các bên vì tính chất nhanh chóng, linh hoạt. Thu được lợi ích từ một bản án, phán quyết là mục tiêu cốt lõi của các bên trong tranh chấp. Và do đó, câu hỏi thực tế đặt ra sau khi trọng tài giải quyết tranh chấp đó là, phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào. Phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào sẽ được thực hiện theo các quy định về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (“BLTTDS”) và các văn bản liên quan khác. Theo đó, để biết phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào, người có yêu cầu phải nắm được các điều kiện và trình tự như sau:

1. Điều kiện để phán quyết của trọng tài nước ngoài được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam:

Để biết phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào, trước hết chúng ta phải nắm rõ đáp ứng điều kiện để được Tòa án xem xét, bao gồm:

  • Phán quyết của trọng tài nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài; hoặc

Phán quyết của trọng tài nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại; và

  • Là phán quyết cuối cùng của hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài và có hiệu lực thi hành.

2. Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài là một câu hỏi quan trọng dành cho người quan tâm phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào

Thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành là 03 năm, kể từ ngày phán quyết của trọng tài nước ngoài có hiệu lực pháp luật.

3. Thủ tục pháp lý cần thực hiện là một nội dung quan trọng kế tiếp để biết phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào

Bước 1. Nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành và đính kèm tài liệu quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; trường hợp không có điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế không quy định thì kèm theo đơn yêu cầu phải có giấy tờ, tài liệu sau đây:

  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực phán quyết của trọng tài nước ngoài;
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực thỏa thuận trọng tài giữa các bên.

Bước 2. Đơn yêu cầu sẽ được cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bước 3. Tham gia phiên họp xét đơn yêu cầu với sự có mặt của người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ và kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp (có thể tham gia hoặc không).

Bước 4. Nhận quyết định công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định chính thức.

Phán quyết của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu không thuộc các trường hợp không được công nhận quy định tại Điều 459 BLTTDS.

Bước 5. Tiến hành kháng cáo nếu cảm thấy cần thiết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc xét đơn hoặc đình chỉ việc xét đơn hoặc quyết định không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Bước 6. Các Bên thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài đã được công nhận tại Việt Nam.

4. Thẩm quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài

Quyền yêu cầu thuộc về người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài theo các trình tự thủ tục luật định.

Trên đây là nội dung khái quát để hiểu về phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn về phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Phán Quyết Của Trọng Tài Nước Ngoài Được Thi Hành Tại Việt Nam Như Thế Nào?
Article Name
Phán Quyết Của Trọng Tài Nước Ngoài Được Thi Hành Tại Việt Nam Như Thế Nào?
Description
Phán quyết của trọng tài nước ngoài được thi hành tại Việt Nam như thế nào sẽ được thực hiện theo các quy định về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015
Author
Publisher Name
Phuoc & Associates
Publisher Logo