Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Hiện nay, với việc mở rộng hội nhập quốc tế của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến, văn hóa, giáo dục cho đến khoa học, kỹ thuật, nhu cầu học ngoại ngữ người dân Việt Nam đang gia tăng rất nhanh và đa dạng. Cùng với xu hướng đó, đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ là một hướng đầu tư phổ biến hiện nay. Vì vậy, các nhà đầu tư cần hiểu rõ thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Bước 1: Lấy giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

(Căn cứ theo Điều 47 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.20 của Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

a) Hồ sơ lấy giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

  • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên, địa điểm đặt trung tâm ngoại ngữ, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm ngoại ngữ; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ; cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
  • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

b) Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Thẩm quyền thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trung tâm ngoại ngữ (trừ trường hợp trung tâm ngoại ngữ được thành lập trong khuôn viên trường đại học, học viện và trung tâm ngoại ngữ thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp).

c) Thời hạn cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Thời hạn cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

d) Kết quả:

Kết quả là Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2: Lấy giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

a) Điều kiện trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục:

(Căn cứ Điều 48 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.21 của Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

  • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.
  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

b) Hồ sơ lấy giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

(Điều 49 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.22 của Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

  • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
  • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;
  • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

c) Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

Thẩm quyền thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trung tâm ngoại ngữ.

d) Thời hạn cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

Thời hạn cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e) Kết quả:

Kết quả là Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Nếu có khó khăn trong việc tìm hiểu và/hoặc tự tiến hành thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Phước & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.