Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ

thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu

Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ

Hiện nay, với việc mở rộng hội nhập quốc tế của đất nước trên nhiều các lĩnh vực, từ kinh tế đến, văn hóa, giáo dục, cho đến khoa học, kỹ thuật, nhu cầu học ngoại ngữ người dân Việt Nam đang gia tăng rất nhanh. Cùng với xu hướng đó, đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ là một hướng đầu tư phổ biến hiện nay. Việc nắm vững thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ giúp các nhà đầu mới khởi nghiệp nhanh chóng nắm bắt được cơ hội thị trường một cách chắc chắn trên cơ sở pháp lý vững chắc.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc doanh nghiệp như sau:

1. Bước 1: Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ[1]

a) Hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

  • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

b) Thẩm quyền cấp quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trung tâm ngoại ngữ.

c) Thời hạn cấp quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

d) Kết quả: Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

2. Bước 2: Quyết định cho phép hoạt động giáo dục

a) Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ[2]:

  • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.
  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

b) Hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục[3]:

  • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  • Bản sao quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;
  • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

c) Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động giáo dục: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trung tâm ngoại ngữ.

d) Thời hạn cấp giấy phép hoạt động giáo dục: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e) Kết quả: Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

Nếu bạn gặp có khó khăn trong việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Phước & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong việc thành lập trung tâm ngoại ngữ.

[1] Điều 47 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.20 của Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

[2] Điều 48 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.21 của Nghị định 135/2018/NĐ-CP

[3] Điều 49 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.22 của Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Summary
Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ
Article Name
Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ
Description
Đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ là một hướng đầu tư phổ biến hiện nay. Việc nắm vững thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ giúp các nhà đầu mới khởi ...
Author
Publisher Name
Phước và Các Cộng Sự
Publisher Logo