Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phân Chia Tài Sản Chung Khi Không Đăng Ký Kết Hôn

Phân Chia Tài Sản Chung Khi Không Đăng Ký Kết Hôn

Việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn giữa một người nam và một người nữ phụ thuộc vào việc họ có được coi như chung sống với nhau như vợ chồng hay không và họ có được pháp luật công nhận là vợ chồng hay không. Hai người nam nữ chung sống với nhau được coi như là chung sống như vợ chồng nếu đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định và thuộc một trong những trường hợp được quy định tại mục d Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn giữa hai người nam và nữ chung sống với nhau mà được coi là chung sống với nhau như vợ chồng sẽ được giải quyết như sau:

Trường hợp 1 – việc chung sống như vợ chồng bắt đầu trước ngày 03/01/1987. Quan hệ hôn nhân của họ được công nhận kể từ ngày hai bên bên xác lập quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng bất kể việc họ có tiến hành đăng ký kết hôn hay chưa. Do vậy, việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn trong trường hợp này sẽ được Tòa án giải quyết theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Trường hợp 2 – việc chung sống như vợ chồng bắt đầu từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001. Cần phân biệt các trường hợp sau:

  • Nếu hai người này có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 cho đến ngày 01/01/2003, bất kể việc họ đã đăng ký kết hôn hay chưa, việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn của họ sẽ được Toà án giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
  • Nếu sau ngày 01/01/2003 mà hai người này vẫn chưa đăng ký kết hôn thì họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng.
  • Nếu sau ngày 01/01/2003 mà hai người này đã đăng ký kết hôn và sau đó một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn, thì việc phân chia tài sản chung giữa họ sẽ được Toà án giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Trường hợp 3 việc chung sống như vợ chồng bắt đầu từ ngày 01/01/2001 trở đi. Họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn giữa hai người nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không được pháp luật công nhận là vợ chồng được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP và khoản 1 Điều 14, Điều 16 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Theo đó, việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì vấn đề được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người phụ nữ và con chung; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Nếu bạn gặp có khó khăn trong việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Phước & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn.

Summary
Phân Chia Tài Sản Chung Khi Không Đăng Ký Kết Hôn
Article Name
Phân Chia Tài Sản Chung Khi Không Đăng Ký Kết Hôn
Description
Việc phân chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn giữa một người nam và một người nữ phụ thuộc vào việc họ có được coi như chung sống với nhau như vợ chồng
Author
Publisher Name
Phước và Các Cộng Sự
Publisher Logo