Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trách Nhiệm & Mức Bồi Thường Thiệt Hại Tai Nạn Giao Thông

bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông

Trách Nhiệm & Mức Bồi Thường Thiệt Hại Tai Nạn Giao Thông

Tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, gây ra hậu quả nặng nề cho người gây ra tai nạn và người bị tai nạn, tạo nên gánh nặng cho toàn xã hội. Theo đó, trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông rất được quan tâm bởi các bên liên quan khi phát sinh tai nạn giao thông. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin về trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông khi xảy ra tai nạn giao thông.

Về nguyên tắc chung, trách nhiệm bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông phát sinh khi người điều khiển phương tiện giao thông xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác mà gây thiệt hại, hoặc khi phương tiện giao thông vận tải cơ giới gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác bất kể chủ sở hữu, người chiếm hữu, người sử dụng phương tiện giao thông vận tải cơ giới có lỗi hay không.

Ngoại lệ, người điều khiển phương tiện giao thông xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác mà gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Một ngoại lệ khác, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người sử dụng phương tiện giao thông vận tải cơ giới không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại, hoặc thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp tai nạn giao thông xảy ra khi phương tiện giao thông vận tải cơ giới bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật, trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông thuộc về người đang chiếm hữu, sử dụng phương tiện giao thông vận tải cơ giới trái pháp luật. Tuy nhiên, chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng phương tiện giao thông vận tải cơ giới phải liên đới bồi thường thiệt hại với người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật nếu có lỗi trong việc để phương tiện giao thông vận tải cơ giới bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật.

Pháp luật dân sự của Việt Nam xác định mức bồi thường thiệt hại liên quan đến trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông như sau:

 1. Trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

 • Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
 • Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
 • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
 • Thiệt hại khác do luật quy định.
 1. Trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại khác do luật quy định;
 • Khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm do tai nạn giao thông phải gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
 1. Trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông do tính mạng bị xâm phạm:

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm;
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định; và
 • Khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm do tai nạn giao thông, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trên đây là nội dung khái quát về trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Trách Nhiệm & Mức Bồi Thường Thiệt Hại Tai Nạn Giao Thông
Article Name
Trách Nhiệm & Mức Bồi Thường Thiệt Hại Tai Nạn Giao Thông
Description
Theo đó, trách nhiệm & mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông rất được quan tâm bởi các bên liên quan khi phát sinh tai nạn giao thông.
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo