Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

Luật sư
+84 (28) 36223522
thanhphuong.nguyen@phuoc-partner.com

Khi đang học đại học năm thứ 4, Phương đã bắt đầu làm việc cho Văn Phòng Luật Sư Hưng Tú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 chuyên ngành Luật Quốc Tế, Phương tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ là trợ lý luật sư phụ trách việc đàm phán, giải quyết những tranh chấp trong từng vụ việc cụ thể đại diện cho khách hàng và tham dự các phiên tòa trong nhiều vụ việc như tranh chấp hợp đồng thương mại, dân sự, lao động… Ngoài ra, trong lĩnh vực dân sự và thương mại, Phương còn soạn thảo các hợp đồng dân sự, thương mại, di chúc và làm các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, giải chấp, thế chấp, đăng ký thay đổi thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau 03 năm làm việc cho môi trường văn phòng luật sư, với mong muốn làm việc cho môi trường chuyên nghiệp hơn, mang tính quốc tế toàn cầu, và để sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn nên vào năm 2016, Phương đã làm việc cho Công Ty Luật Phước & Partners, tại đây Phương đã tham gia, soạn thảo, hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ việc thuộc các lĩnh vực pháp lý khác nhau, bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, bất động sản, và các vấn đề kinh doanh thương mại khác. Bên cạnh đó, Phương cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Nhà nước về tố tụng và các cơ quan có thẩm quyền khác trong quá trình hỗ trợ khách hàng giải quyết những tranh chấp liên quan một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Để tạo thế mạnh về tư vấn doanh nghiệp trong và ngoài nước, đầu tư, đặc biệt là tài chính và ngân hàng, vào năm 2018, Phương trở thành chuyên viên pháp lý và tuân thủ cho Deutsche Bank AG, ngân hàng hàng đầu tại Châu Âu. Ở nơi đây, Phương đã dần hoàn thiện kiến thức pháp luật của mình, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, và ngân hàng.

Sau đó, vào cuối năm 2019, Phương đã gia nhập Công ty Luật TNHH Phuoc & Partners vị trí là trợ lý pháp luật cao cấp. Sau 1 năm, Phuong chính thức trở thành Luật sư từ 01/02/2021.

Đào Tạo:

  • Cử nhân Luật, Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Quốc Tế (2009-2013);
  • Thạc sĩ Luật, Viện Hàm Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam (2014-2016); và
  • Thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Ngôn Ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Việt