Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trương Thị Hiền

Trương Thị Hiền

Luật sư thành viên
+84 (28) 36223522
hien.truong@phuoc-partner.com

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Luật sư Trương Thị Hiền đã có trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Đầu tư, Mua bán sáp nhập và Bất động sản… Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh doanh vào năm 2001 tại trường Đại học Khoa học xã hội Toulouse, Pháp, luật sư Hiền trở về nước và gia nhập InvestConsult Group- một công ty tư vấn hàng đầu chuyên về lĩnh vực Kinh doanh & Đầu tư với vai trò là Chuyên viên Pháp lý, sau đó là Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp lý của công ty. Ở vai trò này, luật sư Hiền có cơ hội phát huy năng lực của mình trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập như phụ trách soạn thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng cổ đông, hợp đồng liên doanh, đăng ký giao dịch M&A, và những tài liệu có liên quan khác….Bên cạnh đó, luật sư Hiền còn tư vấn pháp lý về các giao dịch liên doanh, soạn thảo các hợp đồng mua bán nhà ở và các tài liệu khác liên quan đến quá trình đầu tư, liên doanh của các nhà đầu tư.

Sau khi rời Invest Consult Group, luật sư Hiền tiếp tục làm việc cho Bizlink Lawyer & Consultants khoảng 2 năm và tiếp sau đó là 1 năm ở công ty DNPro Consel LLP với vị trí cao hơn là Luật sư cấp cao.

Vào năm 2013 đến năm 2016, luật sư Hiền trở thành luật sư của quỹ đầu tư Vietnam Investments Group (VIG) và sau đó là Trưởng phòng Pháp chế cho nhóm các công ty đầu tư của VIG chuyên về lĩnh vực ăn uống và về lĩnh vực giáo dục. Ngoài việc tư vấn chủ yếu về các hoạt động M&A, Hiền còn phụ trách cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, đàm phán, và soạn thảo hợp đồng với bên phía nhà cung cấp, bên nhượng quyền, bảo hiểm và ngân hàng…

Năm 2017, luật sư Hiền quay trở lại Bizlink Lawyers với vai trò là Luật sư thành viên và chủ yếu là đào tạo và quản lý nhân viên cũng như trực tiếp tư vấn và giải quyết các vấn đề phức tạp của công ty.

Luật sư Hiền gia nhập vào Phuoc & Partners vào tháng 02 năm 2020 với vị trí là Luật sư cấp cao.

Đào tạo

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Luật kinh doanh (2000)
  • Thạc sỹ Luật _ Đại học Khoa học xã hội Toulouse, Pháp chuyên ngành Luật kinh doanh (2001)

Ngôn ngữ

Tiếng Việt , Tiếng Anh và Tiếng Pháp