Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bản tin nội bộ Tháng 06, 2020 "Hóa giải thách thức"

Bản tin nội bộ Tháng 06, 2020 “Hóa giải thách thức”

Bản tin nội bộ lần này là Ấn phẩm mới nhất của Phuoc & Partners. Với tên gọi là “Hóa giải thách thức”, bản tin nội bộ kỳ này phản ánh những khó khăn, thử thách mà Phuoc & Partners đã trải qua trong 6 tháng đầu năm sau ảnh hưởng nặng nề của COVID 19 ngay cả khi có những lúc tưởng chừng như phải nghĩ đến việc tạm ngừng hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, hơn ai hết, những thành viên của Phuoc & Partners đã cùng tin tưởng và đồng hành với Phuoc & Partners để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ấn phẩm lần này không chỉ mang đến những thông tin về hoạt động của công ty mà còn thể hiện sự biết ơn của Phuoc & Partners đối với từng thành viên trong gia đình chúng ta.

Hy vọng thông qua bản tin này, các bạn sẽ hiểu được những giai đọan khó khăn và bỏ qua những thiếu sót để cùng đồng hành với Ban điều hành cho sự phát triển bền vững của Phuoc & Partners.

Vui lòng truy cập TẠI ĐÂY để cùng nhìn lại những hoạt động của Phuoc & Partners trong sáu tháng đầu năm 2020.