Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Biểu Cam Kết Gia Nhập WTO Mới Nhất Của Việt Nam

bieu cam ket gia nhap wto cua vietnam

Biểu Cam Kết Gia Nhập WTO Mới Nhất Của Việt Nam

Việt Nam đã gia nhập WTO(Tổ Chức Thương Mại Thế Giới) vào ngày 07/11/2006 và có tư cách thành viên đầy đủ của WTO kể từ ngày 11/01/2007. Kết quả đàm phán cuối cùng giữa Việt Nam và các thành viên WTO được thể hiện trong Biểu Cam Kết Cụ Thể Về Thương Mại Dịch Vụ (gọi tắt là Biểu Cam Kết Dịch Vụ). Đây là nội dung được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm sâu sắc.

Biểu cam kết dịch vụ gồm 3 phần: cam kết chung, cam kết cụ thể và danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc (MFN).

  • Phần cam kết chung: bao gồm các cam kết được áp dụng chung cho tất cả các ngành và phân ngành dịch vụ đưa vào Biểu cam kết dịch vụ. Phần này chủ yếu đề cập tới những vấn đề kinh tế – thương mại tổng quát như các quy định về chế độ đầu tư, hình thức thành lập doanh nghiệp, thuế đất, các biện pháp về thuế, trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước, …
  • Phần cam kết cụ thể: bao gồm các cam kết được áp dụng cho từng dịch vụ đưa vào Biểu cam kết dịch vụ. Mỗi dịch vụ đưa ra trong Biểu cam kết như dịch vụ viễn thông, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ vận tải, … sẽ có nội dung cam kết cụ thể áp dụng riêng cho dịch vụ đó. Nội dung cam kết thể hiện mức độ mở cửa thị trường đối với từng dịch vụ và mức độ đối xử quốc gia dành cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong dịch vụ đó.
  • Danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc: liệt kê các biện pháp được duy trì để bảo lưu việc vi phạm nguyên tắc MFN đối với những dịch vụ có duy trì biện pháp miễn trừ. Theo quy định của GATS, một thành viên được vi phạm nguyên tắc MFN nếu thành viên đó đưa biện pháp vi phạm vào danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc và được các Thành viên WTO chấp thuận.

Mời quý vị xem nội dung cụ thể theo file PDF tại đây: LINK

Summary
Biểu Cam Kết Gia Nhập WTO Mới Nhất Của Việt Nam
Article Name
Biểu Cam Kết Gia Nhập WTO Mới Nhất Của Việt Nam
Description
Kết quả đàm phán cuối cùng giữa Việt Nam và các thành viên WTO được thể hiện trong Biểu Cam Kết Cụ Thể Về Thương Mại Dịch Vụ (gọi tắt là Biểu Cam Kết Dịch Vụ)
Author
Publisher Name
P và Các Đồng Sự
Publisher Logo