Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Hiện nay, theo nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Về hình thức đầu tư, theo quy định tại Điều 52, Luật đầu tư, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây:

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài; hoặc

e) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Đối với hình thức mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài, hình thức này được xem là hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Đối với hình thức đầu tư này, nhà đầu tư cần lưu ý:

– Nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài; và

– Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế (được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam) được thực hiện theo các phương thức như: tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Về nguồn vốn để đầu tư ra nước ngoài, khi tiến hành hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, về các tổ chức tín dụng, về quản lý ngoại hối.

Có thể bạn quan tâm: Để đầu tư ra người ngoài cần những giấy phép gì?

Để đầu tư ra nước ngoài cần những giấy phép gì?

Nếu bạn đang khó khăn trong việc tiến hành các thủ tục pháp lý để đầu tư ra nước ngoài, vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng, Đầu tư. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ hỗ trợ pháp lý về đầu tư ra nước ngoài đến khách hàng một cách tối ưu và hiệu quả.

Xem dưới định dạng PDF

Summary
Các hình thức đầu tư ra nước ngoài
Article Name
Các hình thức đầu tư ra nước ngoài
Description
Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.
Author
Publisher Name
Phước và Các Đồng Sự
Publisher Logo