Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Các thuật ngữ thông dụng trong Luật Lao động

Các thuật ngữ thông dụng trong Luật Lao động

Tiếp theo việc giới thiệu 3 quyển sách chuyên đề về Luật lao động bao gồm: (1) Sổ tay pháp luật lao động; (2) Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động; và (3) Các biểu mẫu nhân sự khó tìm mà các bạn đọc tìm mua thông qua VNHR và các nhà sách bên ngoài và online như Fahasha, Tiki, Lazada, nhận thấy nhu cầu của nhiều bạn đọc là những người làm công tác nhân sự tại doanh nghiệp muốn hiểu rõ các thuật ngữ pháp lý có liên quan đến pháp luật lao động để sử dụng cho đúng trong từng tình huống cụ thể tại doanh nghiệp (ví dụ như sự khác nhau giữa sa thãi và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động), một nhóm luật sư của Phuoc & Partners vừa hoàn thành một Quyển sổ tay mini với tên gọi: Các Thuật Ngữ Thông Dụng Liên Quan Đến Luật Lao Động (song ngữ Việt – Anh) được xuất bản dưới dạng e-book (xin bấm vào đường link để download về).

Hy vọng rằng Quyển sổ tay mini này cùng với 3 quyển sách đã được Phuoc & Partners xuất bản như đã nói ở trên sẽ giúp ích cho công việc của các bạn đọc tại doanh nghiệp.

Các tác phẩm khác của Luật sư Nguyễn Hữu Phước:

  1. Sổ tay pháp luật lao động: https://sotayphapluatlaodong.com/
  2. Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động: https://faqvn.com/
  3. Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư: http://huongdankhoinghiepvoingheluatsu.com/
  4. Cẩm nang pháp luật cá nhân và gia đình: http://camnangphapluatgiadinh.com/
  5. Ly hôn gặp khó biết hỏi ai: http://lyhongapkhobiethoiai.com/
  6. Các biểu mẫu nhân sự khó tìm: https://bieumauluatlaodong.com/