Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Điều Chỉnh Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Của Công Ty Nước Ngoài Cần Lưu Ý Những Gì?

dieu-chinh-tien-do-thuc-hien-du-an-cua-cong-ty-nuoc-ngoai-can-luu-y-nhung-gi

Điều Chỉnh Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Của Công Ty Nước Ngoài Cần Lưu Ý Những Gì?

Các công ty nước ngoài đóng góp một phần không nhỏ đến tỷ lệ đầu tư cho các dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam. Để thực hiện các dự án đầu tư, các công ty nước ngoài cần tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư nói riêng và các Biểu cam kết WTO và các hiệp định thương mại quốc tế về đầu tư nói chung. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư phát sinh trường hợp thay đổi về tiến độ thực hiện dự án, công ty nước ngoài cần thực hiện việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Vậy các công ty nước ngoài cần lưu ý điều gì để điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư sao cho phù hợp với quy định của pháp luật?

Theo quy định tại Điều 3.4 Luật Đầu tư 2020, “Dự án đầu tư” là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, nhà đầu tư nói chung hoặc nhà đầu tư nước ngoài nói riêng có quyền điều chỉnh dự án đầu tư.

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về (i) tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; hoặc (ii) tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn[1], các công ty nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư về cơ bản là việc nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin kéo dài thời gian thực hiện dự án đầu tư theo quy định từ khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đến thời điểm hoàn thành, khai thác và sử dụng dự án.

Điều kiện thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Công ty nước ngoài thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau để quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ được nhanh chóng:

Thứ nhất, công ty nước ngoài cần thực hiện thủ tục thay đổi chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy định tại Điều 41.3.d Luật Đầu tư 2020, trong trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án mà tổng thời gian kéo dài vượt quá 12 tháng so với tiến độ được quy định tại văn băn chấp thuận chủ trương dự án đầu tư thì các công ty nước ngoài phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài không được thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian kéo dài vượt quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây[2]:

  • Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
  • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;
  • Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
  • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
  • Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Thứ hai, công ty nước ngoài phải đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Thứ ba, công ty nước ngoài cần hoàn thành các nghĩa vụ về việc báo cáo quá trình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm có sự thay đổi;

Thứ tư, công ty nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các công ty nước ngoài khi muốn thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của các cấp theo quy định tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, công ty nước ngoài thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư[3].

Công ty nước ngoài có thể tham khảo các bước dưới đây để thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 44.1 Luật Đầu Tư 2020 bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm có sự điều chỉnh về tiến độ;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư; và
  • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 2020 (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Tùy theo mục đích của dự án đầu tư, thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước sẽ khác nhau, công ty nước ngoài cần lưu ý về cơ quan đăng ký đầu tư đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư ban đầu để nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Lưu ý: trong trường hợp công ty nước ngoài không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, công ty nước ngoài có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Trên đây là nội dung khái quát về những lưu ý khi thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của công ty nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về lĩnh vực pháp lý liên quan đến ngân hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.

[1] Điều 40.8 Luật Đầu tư 2020

[2] Điều 41.4 Luật Đầu tư 2020

[3] Điều 43.2 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Summary
Điều Chỉnh Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Của Công Ty Nước Ngoài Cần Lưu Ý Những Gì?
Article Name
Điều Chỉnh Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Của Công Ty Nước Ngoài Cần Lưu Ý Những Gì?
Description
Công ty nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư về
Author
Publisher Name
Phuoc & Associates
Publisher Logo