Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

5 Nguyên Tắc Giao Kết Và Thực hiện Hợp Đồng Dân Sự

nguyen-tac-giao-ket-va-thuc-hien-hop-dong-dan-su

5 Nguyên Tắc Giao Kết Và Thực hiện Hợp Đồng Dân Sự

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự là một trong những vấn đề có tác động quan trọng đến tính hiệu lực của hợp đồng dân sự. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành bao gồm[1]:

(i)  Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự này được xây dựng trên tinh thần của quy định tại Điều 16 Hiến pháp hiện hành của Việt Nam, cụ thể đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

(ii) Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự này đã được cụ thể hóa tại các quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể, Điều 117 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện và mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội là các điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực.

(iii) Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

(iv) Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự cũng được cụ thể hóa bởi điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015 liên quan mục đích và nội dung của giao dịch dân sự.

(v) Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự này có thể xem là được cụ thể hóa bởi điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể, chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

Trên đây là nội dung khái quát về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.

[1] Điều 3 Bộ luật dân sự 2015

Summary
5 Nguyên Tắc Giao Kết Và Thực hiện Hợp Đồng Dân Sự
Article Name
5 Nguyên Tắc Giao Kết Và Thực hiện Hợp Đồng Dân Sự
Description
Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự là một trong những vấn đề có tác động quan trọng đến tính hiệu lực của hợp đồng dân sự. Nguyên tắc giao kết và
Author
Publisher Name
Phuoc & Associates
Publisher Logo