Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Quy trình chuẩn khởi kiện công ty sa thải sai luật 2024

Quy trình chuẩn khởi kiện công ty sa thải sai luật 2024

Trong một thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, quyền lợi và bảo vệ cho người lao động trở nên ngày càng quan trọng. Việc sa thải là một thách thức lớn không chỉ đối với người lao động mà còn đối với doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, công ty có thể quyết định chấm dứt mối quan hệ lao động vì nhiều lý do khác nhau, từ vấn đề tài chính đến thay đổi chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, quy định và quyền lợi của người lao động cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. 

Khi người lao động đối mặt với việc bị sa thải một cách không đúng quy trình, đó không chỉ là việc mất đi một công việc, mà còn là việc mất đi quyền lợi và sự công bằng. Trên hành trình tìm kiếm sự bảo vệ và đòi lại quyền lợi của mình, người lao động có quyền kiện công ty nếu họ cho rằng việc sa thải đã xảy ra sai quy định. Điều này mở ra một cuộc tranh luận phức tạp về quyền lợi, nghĩa vụ và công bằng trong môi trường lao động ngày nay. Vì vậy, người lao động muốn đề đơn khởi kiện, hãy tìm hiểu kỹ quy trình chuẩn khởi kiện công ty sa thải sai luật.

Trường hợp người lao động bị sa thải

Căn cứ theo quy định tại Điều 125 Bộ Luật lao động năm 2019 người lao động sẽ bị xử lý kỷ luật sa thải trong trường hợp sau đây:

  1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
  2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
  3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;
  4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Nếu người sử dụng lao động thực hiện việc xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động trái quy định tại các điều 123,124,126 Bộ luật lao động và điều 30 nghị định 05/2015/NĐ-CP thì được coi là xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải trái pháp luật.

Người lao động có thể tiến hành khiếu nại về kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Nếu người lao động bị xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải là không thỏa đáng thì người bị kỷ luật sa thải làm đơn khiếu nại đến người sử dụng lao động, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

khoi-kien-cong-ty-sa-thai-sai-luat

(Nguồn ảnh: lsvn)

Quy trình khởi kiện công ty sa thải trái quy định của pháp luật

Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên, đối với tranh chấp hợp đồng lao động do xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải.

Người khởi kiện phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ lao động giữa hai bên, sự việc đang tranh chấp và nộp kèm theo đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ gồm:

  • Giấy tờ thân nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân,..)
  • Hợp đồng lao động;
  • Quyết định kỷ luật sa thải;
  • Biên bản họp kỷ luật sa thải;
  • Tài liệu, chứng cứ khác chứng minh việc xử lý kỷ luật sa thải của người sử dụng lao động là trái quy định pháp luật.

Người khởi kiện có thể gửi/nộp đơn khởi kiện cùng các tài liệu trên đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ Tòa án sẽ tiến hành thụ lý.

khoi-kien-cong-ty-sa-thai-sai-luat

(Nguồn ảnh: mage.luatvietnam)

Mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………………….

Người khởi kiện: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)……………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) …………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………..

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) ………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:…………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

…………………………………………………………………………………………………………

                            Người khởi kiện

 khoi-kien-cong-ty-sa-thai-sai-luat

(Nguồn ảnh: static2-images.vnncdn.net)

Trên đây là quy trình chuẩn khởi kiện công ty sa thải sai luật mà Phước và Các Cộng Sự chia sẻ đến bạn đọc. Nếu các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gặp bất kỳ khó khăn nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý này, vui lòng liên hệ chúng tôi. Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập,Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.