Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu điều chuyển công tác nước ngoài 2024

mau-dieu-chuyen-cong-tac-nuoc-ngoai

Mẫu điều chuyển công tác nước ngoài 2024

Trong môi trường tổ chức, doanh nghiệp hay các cơ quan Nhà nước, tình trạng đi công tác nước ngoài diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thường sử dụng đến mẫu điều chuyển công tác nước ngoài. Vậy mẫu điều chuyển công tác nước ngoài là gì? Mẫu này được soạn thảo như thế nào? Hãy cùng tham khảo trong bài viết dưới đây để biết cách soạn thảo bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt nhé!

Quyết định cử đi nước ngoài công tác là gì?

Việc đi công tác và làm việc ở nước ngoài hiện nay cũng chẳng còn xa lạ nữa. Đi công tác giúp mở rộng phạm vi làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đồng thời có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, mở rộng tập khách hàng. Và hơn hết là bản thân được khám phá một vùng đất mới, có thêm được nhiều mối quan hệ hơn. Chính vì thế, đây được xem là cơ hội lớn cho bất cứ ai.

Hiện nay, quyết định điều chuyển nhân sự đi công tác nước ngoài đã trở nên phổ biến và thực sự có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng đối với tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có văn bản pháp luật hay từ điển nào định nghĩa chính xác về quyết định cử đi công tác. Nhưng quyết định này có thể hiểu là một văn bản thể hiện ý định của một người đồng ý được cử ra nước ngoài để tham gia vào hoạt động của công ty. Do đó, quyết định bao gồm thông tin về đơn vị đi lại, thông tin về người đi lại, địa điểm làm việc, thời gian làm việc và các chi tiết cần thiết khác.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quyết định cử đi công tác nước ngoài là chứng từ quan trọng để được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung của quyết định sẽ thể hiện các thông tin như:

 • Thông tin đơn vị cử người lao động đi công tác,
 • Thông tin người được cử đi công tác.
 • Địa điểm công tác, thời hạn công tác và các nội dung cần thiết khác.

Mẫu quyết định điều chuyển công tác nước ngoài

Mẫu quyết định điều chuyển công tác nước ngoài bằng Tiếng Việt

 

CÔNG TY ……..

Số:……./2021/QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

….., ngày ….tháng….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cử nhân viên đi công tác nước ngoài)

– Căn cứ theo Điều lệ của Công ty …………………………………………………….;

– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác nước ngoài

1. Ông (bà): ……………………………………………………………………

Năm sinh: …………………………………………………….………………..

CMND/CCCD: ……………………………………….…..………….….……

Ngày cấp: ……………………………………………………….………….….

Nơi cấp: ………………………………………………………..………….…….

Chức vụ: …………………………………………………………………………

2. Ông (bà): ……………………………………………………………………

Năm sinh: …………………………………………………….…………….….

CMND/CCCD: ……………………………………….…..………….………

Ngày cấp: ……………………………………………………….……………

Nơi cấp: ………………………………………………………..………….……

Chức vụ: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Thông tin nơi công tác

 1. Nơi công tác: …………………………………………………………………
 2. Thời gian công tác: ………………………………………………………

Điều 3: Các Ông (bà) nêu trên được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
 2. Các Ông (bà) nêu trên và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

 

 Mẫu quyết định điều chuyển công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh

 

COMPANY…….

No.:…./2021/QĐ-….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

——————

…, dd/mm/yyyy

DECISION

(Reference assigning employee on an abroad business trip)

– According to the Chapter of …………………………………………………………..…;

– Based on the authority of Director,

DECIDE:

Section 1: To assign the following employee on an abroad business trip

1. Sir/madam: ……………………………………………………………………

Date of birth: …………………………………………………….………………

Identification card: ……………………………………….…..……………..

Date of issue: ……………………………………………………….…………..

Place of issue: ………………………………………………………..…………

Position: ……………………………………………………………………….……

2. Sir/madam: ……………………………………………………………………

Date of birth: …………………………………………………….………………

Identification card: ……………………………………….…..……………..

Date of issue: …………………………………………………………………….

Place of issue: ………………………………………………………..…………

Position: ………………………………………………………………………..……

Section 2: Information of the business trip

 1. Place of business trip: …………………………………………………………
 2. Date of business trip: …………………………………………………………

Section 3: Sirs/madams aforesaid shall be fully paid in accordance with the financial regulation of company

Section 4: Effectiveness

 1. The decision comes into force from the date of signing
 2. Sirs/madams aforementioned and relevant departments are responsible for implementing this decision./.

DIRECTOR

 

Lưu ý khi soạn thảo mẫu điều chuyển công tác nước ngoài

Khi thực hiện việc soạn mẫu, cá nhân thực hiện soạn thảo cần lưu ý những vấn đề sau:

Về hình thức:

 • Quyết định điều chuyển công tác nước ngoài thực chất chính là một văn bản hành chính, thường được sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nên cần phải có quốc hiệu, tiêu ngữ. Vì vậy, dù là bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt thì đây cũng là thông tin không thể thiếu trong các mẫu văn bản hành chính.
 • Tên tiêu đề văn bản phải được viết chữ in hoa, kích thước chữ lớn, bôi đậm.
 • Cuối cùng phải có chữ ký, ghi rõ họ và đóng dấu của chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định này.

Về nội dung:

 • Ngôn ngữ trong quyết định này sẽ cần phải phù hợp, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, mạch lạc, dễ hiểu, không sử dụng những phép ẩn dụ;
 • Nội dung của quyết định cử nhân viên đi công tác nước ngoài không cần phải dẫn dắt dài dòng, chỉ cần ngắn gọn, rõ ràng nhưng vẫn đủ các nội dung và ý chính.
 • Về phần căn cứ, người soạn mẫu cần liệt kê tên các văn bản được sử dụng để làm căn cứ đưa ra quyết định này.
 • Các điều khoản của quyết định sẽ bao gồm thông tin của những nhân viên được cử đi công tác, địa điểm và thời gian đi công tác, các chính sách dành cho nhân viên đi công tác, hiệu lực của quyết định.

Trên đây là mẫu điều chuyển công tác nước ngoài 2024 mà Phước và Các Cộng Sự chia sẻ đến bạn đọc. Nếu các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gặp bất kỳ khó khăn nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý này, vui lòng liên hệ chúng tôi.Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập,Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.