Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trọng Tài Thương Mại Là Gì?

luật trọng tài thương mại

Trọng Tài Thương Mại Là Gì?

Trọng tài thương mại là gì? Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài thương mại được giải thích là một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này[1]. Như vậy, trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, được tạo thành trên cơ sở đồng thuận của các bên tranh chấp.

Quan tâm vấn đề Trọng tài thương mại là gì?, chúng ta cần biết điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, bao gồm: (i) Tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp; (ii) Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác; và (iii) Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác[2].

Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của trọng tài thương mại là một vấn đề quan trọng để trả lời cho câu hỏi Trọng tài thương mại là gì?. Theo Luật Trọng tài thương mại 2010, có ba loại tranh chấp thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết trọng tài thương mại, đó là: (i) Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; (ii) Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; hoặc (iii) Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Trọng tài thương mại là gì? Theo cách thức thành lập, trọng tài thương mại có thể được phân loại thành trọng tài vụ việc và trọng tài quy chế.

  • Trọng tài vụ việc là phương thức trọng tài có trình tự và thủ tục do các bên thỏa thuận[3], được thành lập khi có tranh chấp xảy ra và sẽ chấm dứt tồn tại khi giải quyết xong vụ tranh chấp. Trọng tài vụ việc không có trụ sở thường trực, không có bộ máy điều hành và quy tắc tố tụng riêng. Do đó, các bên khi lựa chọn phương thức Trọng tài này phải lựa chọn Trọng tài viên và quy tắc tố tụng để giải quyết tranh chấp.
  • Trọng tài quy chế là phương thức Trọng tài mà tranh chấp được giải quyết tại một Trung tâm trọng tài và theo quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó[4]. Hình thức Trọng tài này được tổ chức chặt chẽ, có trụ sở làm việc thường xuyên và danh sách các trọng tài viên riêng.

Trên đây là nội dung khái quát về Trọng tài thương mại là gì?. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về vấn đề Trọng tài thương mại là gì?, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.

[1] Điều 3.1 của Luật Trọng tài thương mại 2010.

[2] Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010.

[3] Điều 3.7 Luật Trọng tài thương mại 2010.

[4] Điều 3.6 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Summary
Trọng Tài Thương Mại Là Gì?
Article Name
Trọng Tài Thương Mại Là Gì?
Description
Trọng tài thương mại là gì? Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài thương mại được giải thích là một phương thức giải quyết
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo