Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tổng Hợp 50 Bản Án Về Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

bản án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tổng Hợp 50 Bản Án Về Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Tranh chấp liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng xảy ra một cách thường xuyên trong cuộc sống ngày hằng ngày với sự đa dạng trong các quan hệ tranh chấp, phương hướng áp dụng pháp luật và lập luận của Tòa án. Nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bài viết này giới thiệu bộ tổng hợp 50 bản án về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

 1. Bản án số 186/2020/DS-ST ngày 25/09/2020 về Tranh chấp bồi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 2. Bản án số 04/2021/DS-PT ngày 13/01/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
 3. Bản án số 66/2021/DS-PT ngày 25/05/2021 về Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nhà cửa gây ra, tháo dỡ vật kiến trúc trên không gian nhà tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
 4. Bản án số 50/2020/DS-ST ngày 22/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín tại Tòa án nhân dân huyện Long Phước, tỉnh Bạc Liêu
 5. Bản án số 07/2019/DS-ST ngày 29/10/2019 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm tại Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
 6. Bản án số 30/2020/DS-ST ngày 30/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản tại Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 7. Bản án số 56/2020/DS-ST ngày 15/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 8. Bản án số 20/2020/DS-ST ngày 20/08/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
 9. Bản án số 03/2021/DS-ST ngày 07/01/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường tại Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
 10. Bản án số 48/2020/DS-ST ngày 17/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín tại Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
 11. Bản án số 64/2021/DS-PT ngày 26/02/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp
 12. Bản án số 28/2020/DS-ST ngày 31/08/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 13. Bản án số 01/2021/DS-ST ngày 01/02/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 14. Bản án số 20/2021/DS-PT ngày 20/05/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà
 15. Bản án số 26/2020/DS-PT ngày 30/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
 16. Bản án số 21/2021/DS-PT ngày 24/02/2021về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
 17. Bản án số 08/2021/DS-PT ngày 20/01/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 18. Bản án số 16/2020/DS-PT ngày 01/02/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng
 19. Bản án số 34/2021/DS-PT ngày 29/03/2021 về Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng
 20. Bản án số 19/2020/HS-PT ngày 19/08/2020 về Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng dân sự trong vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 21. Bản án số 45/2020/DS-ST ngày 18/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân Thành phố Tân An, tỉnh Long An
 22. Bản án số 139/2021/DS-PT ngày 26/04/2021 về Tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An
 23. Bản án số 18/2020/DS-PT ngày 04/06/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín tại Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định
 24. Bản án số 16/2020/DS-ST ngày 09/12/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 25. Bản án số 01/DS-ST ngày 31/03/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
 26. Bản án số 23/2021/DS-PT ngày 08/04/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
 27. Bản án số 26/2021/DS-PT ngày 28/04/2021về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
 28. Bản án số 15/2021/DS-PT ngày 04/03/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
 29. Bản án số 36/2020/DS-PT ngày 30/12/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 30. Bản án số 42/2020/DS-ST ngày 20/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm tại Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 31. Bản án số 25/2020/DS-PT ngày 21/08/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân huyện tỉnh Quảng Ngãi
 32. Bản án số 02/2021/DS-PT ngày 22/02/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 33. Bản án số 20/2021/DS-PT về Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 34. Bản án số 15/2021/DS-PT ngày 13/04/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 35. Bản án số 42/2020/DS-ST ngày 29/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 36. Bản án số 167/2020/DS-PT ngày 28/08/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh
 37. Bản án số 12/2021/DS-ST ngày 23/03/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 38. Bản án số 11/2020/DS-ST ngày 22/10/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại TAND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 39. Bản án số 101/2020/DS-PT ngày 11/12/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 40. Bản án số 100/DS-PT ngày 11/12/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 41. Bản án số 07/DS-ST ngày 08/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
 42. Bản án số 17/2020/DS-PT ngày 22/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 43. Bản án số 132/2020/DS-ST ngày 20/11/2020 về Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 44. Bản án số 30/2020/DS-ST ngày 30/07/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 45. Bản án số 03/2020/DS-ST ngày 14/08/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín tại Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
 46. Bản án số 21/2021/DS-PT ngày 29/04/2021 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tàn sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 47. Bản án số 146/2020/DS-PT ngày 08/12/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng tại Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ
 48. Bản án số 10/2020/DS-PT ngày 17/01/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ
 49. Bản án số 44/2020/DS-ST ngày 22/09/2020 về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
 50. Bản án số 661/2020/DS-PT ngày 11/11/2020 của Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trên đây là giới thiệu về bộ tổng hợp 50 bản án về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Tổng Hợp 50 Bản Án Về Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
Article Name
Tổng Hợp 50 Bản Án Về Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
Description
bài viết này giới thiệu bộ tổng hợp 50 bản án về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo