Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trợ lý luật sư cấp cao
+84 (28) 3622 3522
nhung.nguyen@phuoc-partner.com

Nguyễn Thị Hồng Nhung là sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế – Luật với Bằng Cử nhân loại giỏi và giành được học bổng của trường, chuyên ngành Luật Dân sự.

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Hồng Nhung đã trải qua thời gian thực tập tại công ty I-Glocal- một công ty tư vấn kế toán Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam nên Nhung đã có được một số kiến thức nhất định về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Lao động, v.v. Hồng Nhung rất đam mê tìm hiểu về các vấn đề pháp luật và giải quyết chúng với kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2015 – 2019)

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh