Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Luật sư
+84 (28) 3622 3522
nhung.nguyen@phuoc-partner.com

Nguyễn Thị Hồng Nhung đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế – Luật vào năm 2019 với bằng cử nhân loại giỏi. Trong thời gian học tập, Hồng Nhung đã thực tập tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một công ty tên là Công ty TNHH I-Glocal và đã tích lũy được kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực pháp lý như đầu tư, doanh nghiệp và lao động.

Vào tháng 09/2019, Hồng Nhung đã gia nhập Phước và Các Cộng sự với vị trí trợ lý pháp luật và đã có cơ hội hỗ trợ các luật sư thành viên và luật sư để cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho các khách hàng như Keppel Land Việt Nam, Coca Cola Việt Na, Marsh Việt Nam, Me Kong Energy, PT Indofuels, v.v. Hồng Nhung đã hỗ trợ các luật sư thành viên và luật sư trong việc cung cấp tư vấn pháp lý/ý kiến pháp lý trong các lĩnh vực pháp lý như lao động, doanh nghiệp, tranh tụng, trọng tài, thu hồi nợ, v.v. Hồng Nhung cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị và  rà soát nội quy lao động, hợp đồng lao động, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Hồng Nhung cũng đã có những đóng góp về pháp lý cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn – một trong các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng tại Việt Nam.

Đầu năm 2022, Hồng Nhung đã được đề bạt lên vị trí Luật sư.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Kinh tế – Luật (2015 – 2019); và
  • Chứng chỉ đào tạo luật sư – Học viện tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (2020 – 2021).

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh.